Guvernul a decis reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Una dintre modificări vizează organizarea și funcționarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, care „va funcționa ca organ fiscal cu personalitate juridică și buget propriu, în subordinea președintelui ANAF, măsură recomandată, printre altele, și de către FMI, în raportul întocmit în luna august 2015“. Actul normativ mai prevede organizarea și funcționarea în cadrul aparatului propriu al ANAF a Direcției de executare silită cazuri speciale, precum și a structurilor teritoriale subordonate organelor fiscale „cu atribuții în coordonarea și monitorizarea modalităților de executare silită, inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalitățile prevăzute de lege, precum și a aplicării măsurilor asigurătorii“.

O altă măsură are în vedere reorganizarea și consolidarea Direcției verificări fiscale, care gestionează programul de creștere a conformării voluntare a persoanelor cu venituri mari. Această structură va fi reorganizată la nivel de direcție generală, sub denumirea Direcția generală control venituri persoane fizice.

 

S-a stabilit, de asemenea, suplimentarea cu 1.000 a numărului total de posturi alocat instituției, măsura fiind justificată, în principal, de creșterea volumului activității de executare silită, motiv pentru care se constituie și noua Direcție de executare silită cazuri speciale, în cadrul ANAF.