Operatorul Regional Apă Ilfov anunţă semnarea, pe 13.04.2017, a unui nou contract de finanțare de la Uniunea Europeană aferentă proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Ilfov”, promovat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.2 “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Contractul are o valoare totală de 18.936.347,08 lei inclusiv TVA.

Proiectul are ca scop finalizarea lucrărilor aferente contractelor CL 6 -“Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă, sisteme de canalizare, stații de pompare ape uzate pentru UAT3 “Pantelimon” și CL 7 -“ Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă, sisteme de canalizare, stații de pompare ape uzate pentru UAT4 “Dobroești”, lucrările inițiale fiind începute în cadrul Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritară 1. Față de estimarea inițială de la momentul completării cererii de fazare, lucrările pot fi finalizate până la data de 31.01.2018, la care se va adăuga perioada de notificare a defectelor.

În cadrul proiectului de fazare a execuției lucrărilor se vor realiza următoarele:

  • sistem de alimentare cu apă: 7,368 km extindere rețea de distribuție apă, 2 sisteme SCADA,
  • sistem de canalizare: 7,991 km extindere rețea de canalizare, 1 stație de pompare ape uzata nouă, 1 stație de pompare ape uzate reabilitată, 0,877 km extindere conductă de refulare.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al pop