Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului – prioritare pentru Direcția Județeană pentru Cultură Ilfov

În cadrul reuniunii ultimului Colegiu prefectural din 2015, de la nivelul județului Ilfov, a fost prezentat – de către Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) – Raportul de activitate pentru anul care tocmai se încheie.

Astfel, cu o organigramă de numai 7 posturi, din care ocupate sunt 4, Direcția ilfoveană pentru Cultură are în grijă 170 de monumente istorice și de arhitectură și 575 de situri și ansambluri urbane și monumente de for public. Și, ca să amintim doar câteva dintre ”comorile” ilfovene, facem referire aici la unele dintre cele mai reprezentative edificii, și anume – Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia, Capela ”Sf. Treime” a Palatului Știrbey, de la Buftea, Mănăstirea Căldărușani, Biserica Bălteni, de la Periș, Palatul ”Alexandru Ghica”, din Căciulați, Moara Vlăsiei sau Mănăstirea Țigănești, din Ciolpani.

 

Disfuncţii în conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional

”În 2015, DJC Ilfov și-a urmărit misiunile de protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional, precum şi de verificarea respectării legislaţiei specifice domeniului său de activitate”, a declarat Alexandrina Niță, director Executiv al Direcției.

Aceasta a vorbit, în continuare, despre inspecţiile permanente efec­­­­­­­tuate de către perso­nalul DJC Ilfov, care au reliefat disfuncţii în conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional şi au condus la necesitatea aplicării legislaţiei privind protejarea acestuia împreună cu instituţiile active sau responsabile în domeniul patrimoniului cultural. ”Cauzele acestor disfuncţii sunt: neimplicarea autorităţilor în gestionarea patrimoniului, lipsa de educaţie, nerespectarea legislaţiei, imprecizia inventarului şi evidenţei patrimoniului arhitectural, intervenţii neavizate, lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor, lipsa personalului de control din instituţiile publice şi lipsa specialiştilor”, a explicat Alexandrina Niță.

În cadrul acestor ins­pecții, DJC Ilfov a colaborat foarte bine cu Inspectoratul de Poliţie al judeţului.

Alte acțiuni au vizat raportări periodice către autorităţile competente, despre eliberarea, sau nu, a certificatelor de export al bunurilor culturale mobile (neexistând solicitări de export temporar sau definitiv al acestor bunuri). A fost monitorizată starea de conservare a monumentelor istorice din judeţ şi a fost acordată consultanţă şi asistenţă de specialitate pentru lucrări de reabilitare, conservare şi restaurare a obiectivelor monumente istorice. Documentaţiile primite în vederea avizării au fost analizate şi înaintate spre consultare comisiilor de specialitate sau instituţiilor de specialitate ale Ministerului Culturii, după caz. S-a colaborat cu Institutul Naţional al Patrimoniului în vederea întocmirii şi fundamentării unor documentaţii de clasare, în monitorizarea lucrărilor din Programul Naţional de Restaurare, dar şi prin furnizarea de date pentru constituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale din România.

 

Inventarierea și clasarea patrimoniului

La capitolul ”finalizarea inventarierii şi clasării patrimoniului naţional construit şi mobil şi întărirea mijloacelor de salvare, protejare şi punere în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, ca şi a siturilor şi ansamblurilor urbane şi a monumentelor de for public” s-a vorbit despre clasarea unor obiective de interes naţional ca monumente istorice (sistemul de fortificaţii militare de pe Centura Bucureştiului – au fost clasate Fortul 4 Tunari, Bateria intermediară 4-5 Tunari, Bateria intermediară 6-7 Afumaţi și se află în curs de clasare Bateria 9-10 Popeşti-Leordeni), dar și de faptul că a fost solicitată întocmirea documentaţiei de clasare a Palatului Snagov, Vila 10, Vila 11, situate în comuna Snagov, şi Vila 1, din comuna Ciolpani, procedura fiind declanşată din 2014. De asemenea, s-a declanşat procedura de clasare în patrimoniul cultural național a 32 de bunuri culturale mobile (tablouri) realizate de Marcel Iancu (JANCO, 1895-1984). A fost organizată o expoziție cu o parte din tablourile sale, aduse din Palestina, unde artistul și-a trăit mare parte a vieții, iar la ieșirea din țară au fost reținute și confiscate deoarece nu aveau certificate de export.

Acum, operele se afla în custodia Muzeului Național de Artă, până la încheierea procesului.

 

Primăriile trebuie să semnalizeze și inscripționeze monumentele!

DJC Ilfov a transmis adrese către primăriile ilfovene cu solicitarea de a respecta legislaţia referitoare la protejarea patrimoniului cultural şi de a proceda la semnalizarea şi inscripţionarea monumentelor istorice.

A fost sprijinită realizarea unor proiecte de restaurare în vederea obţinerii avizului comisiilor de specialitate pentru ca, ulterior, să se obţină finanţări nerambursabile în cadrul programelor comunitare.

Au mai fost organizate, în regim de colaborare, proiecte care au avut ca scop cunoaşterea, promovarea şi punerea în valoare a obiectivelor importante ale patrimoniului din judeţul Ilfov.

Descoperiri de excepție

În 2015, DJC Ilfov a fost sesizată și a intervenit în două descoperiri întâmplătoare (cu detectoare de metale, făcute de niște cetăţeni), în Pădurea Snagov și Pădurea Pantelimon.

Potrivit expertului arh. Mircea Negru – de la Muzeul Municipiului București – în Pădurea Snagov s-a descoperit un mormânt de incineraţie (o spadă, o lance, un cuţit, o cataramă și fragmente de oase calcinate) din sec. II-I î.Hr. și poate fi atribuit geto-dacilor și scordiscilor.

În Pădurea Pantelimon au fost descoperite monede și alte materiale arheologice care au fost predate Muzeului Naţional de Istorie.