APIA informează potențialii beneficiari că se primesc Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, sesiunea 4/2021, aferente Măsurii 15, Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”.

Cererile de sprijin se depun la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, până la data de 17 mai 2021, inclusiv. Alocarea financiară pentru sesiunea 4/2021 este de 22.318.866 euro.

Cererile de sprijin pot fi depuse și după data de 17 mai, respectiv până la data de 11 iunie 2021 inclusiv, cu o reducere de 1%, pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul dacă cererea de plată ar fi fost depusă până în termenul de 17 mai 2021 inclusiv.

Formularele de modificare a cererilor de sprijin pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până la data de 31 mai 2021 inclusiv, cu posibilitatea depunerii până la data de 11 iunie 2021 inclusiv, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare.

Sprijinul financiar se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), în baza unui angajament încheiat pentru o perioadă de 5 ani și vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat:

● Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru întreaga suprafață inclusă în angajament;

● Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul primește 137 euro/an/ha pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 (Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1).

Stadiul Campaniei de primire a Cererii Unice de Plată în anului 2021

APIA continuă Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anului 2021. Astfel, în perioada 1 martie – 26 martie 2021, s-au primit un număr de 255.776 cereri pentru o suprafață de 1.259.492,95 hectare.

Fermierii pot să-și înregistreze cererile unice de plată în anul 2021 fără a se prezenta la centrele județene/locale APIA și/sau al Municipiului București.

Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Campania de depunere a Cererilor Unice de Plată se va încheia la data de 17 mai 2021.

Completarea Cererilor unice de plată se realizează pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând link-ul aplicației IPA-Online http://lpis.apia.org.ro.

Documentele care se atașează la dosarul Cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia (copie CI/BI/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice, către Centrele județene/locale APIA și al Municipiului București de care aparțin fermierii.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.542