APIA informează că, începând cu 1 martie, fermierii pot depune Cereri de de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor.

Pentru acordarea sprijinului în cadrul acestei scheme de ajutor de stat  – Sesiunea 2, solicitantul trebuie să depună online, în aplicaţia electronică M15, o Cerere de sprijin, ce se regăseşte în Anexa 1 din Ghidul solicitantului. Ulterior, solicitarea se tipăreşte, se semnează şi se depune, împreună cu documentele aferente, la CJ APIA.

Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar), proprietarilor, inclusiv UAT-urilor, de păduri din fondul forestier naţional, în baza unui angajament pentru o perioadă de 5 ani şi vizează compensarea pierderilor de venit şi a costurilor suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a implementării unuia sau a celor două pachete ale schemei de ajutor de stat.

Intensitatea sprijinului – 100%

Astfel, în cadrul Pachetului 1 – Asigurarea de zone de linişte, beneficiarul primeşte 38 euro/an/hectar pentru întreaga suprafaţă inclusă în angajament, în timp ce pe Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri, solicitantul primeşte 137 euro/an/hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2. Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu Pachetul 1.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 100%, iar pentru suprafeţe mai mari de 500 de hectare se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat.

Proprietarii se pot asocia

Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angajament pentru Pachetul 1 este de 100 de hectare. Proprietarii de terenuri forestiere care deţin suprafeţe mai mici şi/sau care nu îndeplinesc condiţiile de accesare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei de ajutor de stat.

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat beneficiarii trebuie să îndeplinească mai multe cerinţe, printre care: să deţină amenajament silvic în vigoare pe toată suprafaţa din angajament, să aibă contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru întreaga suprafaţă din angajament, să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută de aceştia într-o unitate de producţie şi/sau protecţie, să delimiteze o zonă de linişte compactă de cel puţin 20% din totalul suprafeţei pentru care se încheie un angajament, în cadrul căreia nu va efectua tăieri de masă lemnoasă pe întreaga perioadă a angajamentului.

Pădurile încadrate în tipul I funcţional nu sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat, iar terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi trebuie să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov,nr.442