Palatul Știrbei din Buftea a găzduit simpozionul cu tema ”Educația civică participativă în rândul copiilor și tinerilor – o provocare pentru instituțiile de învățământ, autoritățile locale și organizațiile neguvernamentale”.

Simpozionul organizat de Asociația Ghidelor și a Ghizilor din România, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Ilfov, Casa Corpului Didactic Ilfov, Casa Corpului Didactic București, Primăria Buftea și Direcția județeană pentru Cultură Ilfov și-a propus să popularizeze și în județul Ilfov necesitatea educației civice a tinerilor.

Ghizi sau cercetași

De la 1 martie 1991 fun­cți­onează Asociația Ghidelor și a Ghizilor din România (AGGR), înființată cu sprijinul asociatiei similare din Grecia și al Asociației Mondiale a Fetelor Ghide și a Fetelor Cercetașe (WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Pornită la drum inițial ca o mișcare doar pentru femei, în 2001 a devenit asociație mixtă cu actuala denumire. Țelul AGGR este educarea tinerilor, în special a fetelor și a femeilor prin punerea accentului pe deyvoltarea întregului potențial al acestora și a spiritului lor civic pentru a deveni cetățeni responsabili, implicați activ în procesul de luare a deciziilor.  Asociația este deschisă tuturor copiilor, tinerilor și adulților, fără deosebiri de naționalitate, credință, rasă iar înscrierea ca membru se face individual prin completarea unui formular de înscriere, urmată de depunerea Promisiunii.

De ce ghidism?

Se numește ghidism sau cercetășie activitatea de a educa și orienta tinerii spre o atitudine civică. Ghidismul este o mișcare de tineret deschisă tuturor copiilor, tinerilor și adulților fără deosebire de naționalitate, credință, rasă sau altfel de discriminări. Printre prioritățile Ghidismului se numără încurajarea tinerilor, cu precădere a fetelor și a tinerelor femei, de a vorbi despre problemele care îi afectează și să identifice soluții viabile pentru rezolvarea lor. Ghidismul încurajează tinerii să devină lideri activi voluntari folosind ca metode educaționale principale învățarea prin acțiune, dezvoltarea personală progresivă și sistemul patrulei, adică a lucrului în echipă.

Simpozion în Anul European al Cetățeanului

 Întâlnirea de la Buftea a fost organizată de AGGR ținând cont și de anul cetățeanului declarat de Uniunea Europeană și a avut trei secțiuni: 1. Educarea civică a copiilor și a tinerilor pentru a deveni viitori factori de progres și schimbare în societate; 2. Gen și egalitatea de șanse – educarea fetelor pentru a-și asuma rolul de viitoare lidere la diferite niveluri; 3. Proiecte educative/parteneriate publice-private – exemple de bună practică în domeniul educației civice. La fiecare dintre secțiuni s-au înscris 90 de cadre didactice din întreaga țară iar referatele legate de cele 3 teme ale simpozionului au fost jurizate de Alexandrina Niță, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Ilfov.

Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol:

”În primul rând m-am bucurat că orașul nostru a găzduit acest simpozion național de educație civică participativă în rândul copiilor și tinerilor. Orașul Buftea împreună cu Asociația ghidelor și a ghizilor din Romania este interesat să formeze un grup țintă alcătuit din profesori, elevi etc., pentru a desfășura lecții de educație civică și în orașul Buftea. Grupul țintă vrem să-l formăm, ca el să devină un grup de voluntari ai proiectului.De la educație civică explicativă, unde un rol important îl pot avea cadrele didactice, la educație civică participativă, drumul trebuie să fie scurt și atractiv. Ca reprezentant al autorității locale sunt interesat ce studii se fac pentru identificarea cauzelor care generează un comportament civic redus în rândul copiilor și al tinerilor. Ne propunem, ca soluție, să acoperim aceste nevoi. Până în momentul de față am avut foarte multe acțiuni civice în rândul tinerilor și copiilor. Cel mai recent, pe 4 aprilie,  am desfășurat în oraș, un marș anti-drog în parteneriat cu un ONG. Suntem interesați în implicarea civică a elevilor, pornind de la  protecția mediului și terminând cu predarea și învățarea drepturilor omului, precum și predarea și învățarea cunoștințelor despre instituțiile statului de drept. Aceste lecții de educație civică, dacă sunt concepute într-o manieră atractivă, pot îngloba cunoștințele necesare pentru ca un elev să devină o persoană responsabilă, activ participativă la viața socială. Am fost încântat de acest simpozion și m-am bucurat împreună cu cei prezenți de calitatea lucrărilor câștigătoare.”

Arta ca metodă de educație civică

Cât privește jurizarea, Alexandrina Niță ne-a declarat: ”Am citit cu atenție cele peste 60 de lucrări transmise, iar cele mai multe și mai greu de jurizat au fost cele de la secțiunea 1, ”Educarea civică a copiilor și a tinerilor pentru a deveni viitori factori de progres și schimbare în societate”. Criteriul principal care a contat, din punctul meu de vedere, a fost folosirea ca mijloc de învăţare și educare a poveștilor, povestirilor, ghicitorilor și proverbelor, a artei (teatrului, picturii, poeziei), a jocului.  Atât profesorii cât și educatorii pot folosi și folosesc cu succes acest mod de a sădi în sufletul copiilor și tinerilor iubirea pentru artă. Prin intermediul acesteia binele și răul, frumosul și urâtul,adevărul și minciuna sunt mai expresive și mai ușor de înţeles și apreciat. Nu întâmplător ne găz­duiește Palatul Știrbei din orașul Buftea, un loc încărcat de istorie și de mister, monument istoric de valoare naţională care ne determină să-i educăm pe tineri să-și iubească rădăcinile, istoria, patrimoniul, să-l păstreze și să-l promoveze. Mulțumesc inspectorului școlar Anișoara Ciobanu pentru că ne-a invitat să fim partenerii acestui simpozion, Asociației Ghidelor și Ghizilor din România și gazdei, primarului Gheorghe Pistol.”