Avocat Marius Coltuc   

Casa de Avocatură Coltuc 

Telefon: 031/425.93.85

„În urmă cu cinci ani m-am împrumutat la bancă pentru o locuinţă. Cu greu am reuşit să obţin un credit în lei şi să-mi achiziţionez un apartament. Pe atunci, dobân-da era de 9,5%, însă, după mai puţin de un an am ajuns să plătesc (şi chiar am achitat de fiecare dată suma stabilită de banca ce mi a oferit creditul) până la 600 de lei în plus, în urma acestor modificări abuzive. De fiecare dată, reprezentanţii băncii motivau majorările prin scumpirea creditului în monedă naţională sau dobânda de poli-tică monetară a crescut la BNR. Se poate spune că e vorba de un abuz? Ce şanse am dacă dau banca în judecată pentru dobânzile abuzive?”

Codruţa Teodor – Clinceni 

Răspuns:

Anul pe care îl vom încheia în curând dovedeşte că procesele colective împotriva băncilor sunt o  formă rodnică de a lupta pentru încetarea abuzului de putere eco-nomic. Asemenea anului trecut, şi în 2012 instanţele s-au pronunţat de cele mai multe ori favorabil cererilor clienţilor, susţinând caracterul ilegal şi abuziv al clauzelor din convenţia de credit a părţilor. Luând în considerare Directiva 93/13/CEE a Curţii Europene de Justiţie, atât legislaţia internă cât şi cea comunitară vă este favorabilă în cazul în care contractul conţine clauze abuzive şi dobânzi ascunse. O clauză este abuzivă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

– nu a fost negociată cu dumneavoastră în calitate de consumator; 

– prin ea însăşi sau împreună cu altele, clauza creează în detrimentul dumneavoastră şi contrar bunei credinţe un de­zechilibru între drepturi şi obligaţii.

Așteptăm întrebări ­pentru avocat pe adresa ­redacţiei sau la ­e-mail avocatlaapel.jurna­luldeilfov@yahoo.com