Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) a demarat procedura de întocmire a unei Baze de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate, pe care fermierii le pot achiziționa, în cadrul măsurilor de investiții din PNDR.

Acest demers va permite simplificarea achi­ziției de utilaje, deoarece beneficiarii PNDR nu vor mai aplica procedura de achizi­ţie specifică beneficiarilor privați. Această procedură, care este în acest moment aplicabilă în cadrul PNDR 2007 – 2013, are o durată medie de derulare de 3 luni și presupune publicarea unei invitații de participare, primirea a minim 3 oferte conforme și selectarea pentru achiziție a ofertei care are prețul cel mai mic. „Odată cu definitivarea bazei de date, beneficiarii PNDR vor cumpăra direct echipamentul dorit, care este afișat în baza de date, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziţie. Mai mult, beneficiarii vor putea achiziționa exact echipamentul dorit și nu unul care a fost oferit cu prețul cel mai mic de către ofertantul desemnat câştigător în urma parcurgerii procedurii de achiziție. Acest demers, alături de depunerea on-line a Cererilor de Finanțare, sunt măsuri concrete care vor asigura o implementare corectă și facilă a noului Program de finanțare a agriculturii și a mediului rural”, a precizat directorul general al APDRP, David Eugen Popescu. Potrivit acestuia, baza de date va facilita accesul solicitanților de fonduri europene la informațiile specifice necesare achiziționării de echipamente, utilaje sau mașini. Prețurile cuprinse în baza de date a APDRP reprezintă prețurile maxime care vor fi decontate drept cheltuieli eligibile prin PNDR. 

Pentru înscrierea în această bază de date, APDRP pune la dispoziția tuturor producătorilor, importato­rilor sau distribuitorilor de mașini, utilaje și echipa­mente specializate, de la nivel mondial, formularele tip ,,Solicitare de înscriere” și „Tabel cu oferta de prețuri”. Acestea se pot descărca gratuit de pe ­site-ul APDRP.

Ce cuprinde baza de date

În această bază vor fi afișate, exclusiv, următoarele informații: codul CPV (Codul comun in­ter­național privind achi­zițiile de produse și servicii), marca, modelul, dotările standard și prețul exprimat în euro, fără TVA. Identitatea producă­torului, importatorului sau distribuitorului care a transmis informațiile nu va fi făcută publică. Baza de date se va corela periodic cu ofertele primite de la producători, importatori sau distribuitori și se va actualiza, anual, în funcție de modificările de preț operate asupra elementelor înscrise în baza de date.