Ministerul Educaţiei a publicat calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN-2015) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, în anul şcolar 2014-2015.

Conform acestuia, evaluările se vor desfăşura în perioada 18 mai – 3 iunie, după cum urmează:

– clasa a II-a – (Limba română: 18 mai – scris şi 19 mai – citit; Limba română pentru minorităţile naţionale – scris/citit: 19 mai; Matematică: 20 mai; Limba maternă: 21 mai – scris şi 22 mai – citit),

– clasa a IV-a – (26 mai: Limba română; 27 mai: Matematică; 28 mai – Limba maternă)

– clasa a VI-a – (2 iunie: Limbă şi comunicare; 3 iunie: Matematică şi ştiinţe).

Subiectele vor avea un nivel mediu de dificultate şi sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Vor fi formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani.

La clasa a II-a, responsabilitatea administrării testelor aparţine administratorului de test – învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. La clasele a IV-a şi a VI-a administratorul de test va fi un cadru didactic diferit de cel care predă în mod obişnuit. Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute, pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli.

Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.

De reținut este și faptul că rezultatele obţinute la EN-2015 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ, prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului, asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.