Locuri de muncă în Ilfov

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 12.153 locuri de muncă, în data de 9 octombrie 2013. Situaţia locurilor de muncă vacante, în Ilfov și regiunile apropiate: Bucureşti – 1447, Argeş – 474, Ilfov – 302, Călăraşi – 285, Giurgiu – 168, Prahova – 163, Dâmboviţa – 88, Ialomiţa – 84.

Persoanele interesate se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php.

Statul garantează

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) vor putea accesa de la bănci linii de finanţare pentru capital de lucru de maxim 5 milioane de lei, creditele fiind garantate în proporţie de 50% de către stat, în cadrul unui program pe trei ani cu un plafon de garantare de până la două miliarde de lei. 

Întrucât garanţia acoperă maxim 50% din valoarea finanţării, beneficiarul are obligaţia să constituie în favoarea MFP o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare.

Polonezii acaparează piața 

Operatorul poştal Integer.pl, al doilea ca mărime din Polonia, va monta în România, până la finele acestui an, un număr de 200 de terminale stradale electronice pentru ridicarea coletelor, alte 300 urmând să fie instalate în 2014, a anunţat compania. Amplasate în zone publice, cu trafic ridicat, precum supermarket-uri, benzinării, staţii de metrou, centre comerciale şi altele, automatele InPost permit ridicarea 24/24 a cumpărăturilor comandate prin magazinele online. 

Expansiunea Integer:pl în Romania face parte dintr-un plan amplu de dezvoltare şi investiţii la nivel european de 300 milioane de euro.

Suntem ultimii la avere personală

Averea medie pe locuitor din România a urcat cu 9,7% faţă de anul trecut, la 11.191 dolari, cu mult sub nivelul maxim de 17.570 dolari atins înainte de criză, în 2007, şi se plasează pe ultimul loc în UE, sub valorile înregistrate în Bulgaria, Ungaria, Cehia, Polonia şi Croaţia. Evaluarea averii include active nefinanciare, precum locuinţele, şi active financiare – conturi bancare, deţineri de valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni), rezerve în fonduri de pensii sau asigurări – din care se scad datoriile. Valoarea activelor este preluată în monedă locală şi transformată în dolari la cursurile oficiale ale FMI.