Veniturile medii lunare pe gospodărie au fost, în trimestrul trei din 2014, de 2.495 lei, iar cheltuielile de 2.285 lei lunar, 91,5% din venituri, având ca destinaţii principale alimentele, întreţinerea locuinţei și plata taxelor și, în proporţie extrem de mică, investiţiile (1,1%), potrivit INS.

Salariile și celelalte venituri asociate acestora au format cea mai importantă sursă de venituri (51,8% din veniturile totale ale gospodăriilor). Diferenţa a fost acoperită de veniturile din prestaţii sociale (23,4%), veniturile din agricultură (3,9%), din activităţi neagricole independente (2,5%) și cele din proprietate și din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,5%). O pondere importantă deţin și veniturile în natură (15,1%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (13,6%).

Diferenţe de nivel și, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor s-au înregistrat în funcţie de mediul de rezidenţă. Astfel, în trimestrul III 2014, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 27,7% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural și cu 10,6% mai 

mari faţă de ansamblul gospodăriilor.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii și transferurile către administraţia publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum și acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor și păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.). Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri și echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de doar 1,1%.