CECCAR, ca organism nonguvernamental autonom şi de interes public, gestionează profesia contabilă din România. El este un institut bine consolidat, de elită, organizat şi guvernat după modelele europene, recunoscut ca fiind organizaţia care deţine forţa şi capacitatea de a prelucra şi a transpune în norme naţionale, standardele internaţionale din domeniul profesiei contabile.

Conform site-ului ­CECCAR Brăila, principala misiune a acestei instituții o reprezintă servirea interesului public prin: continua întărire şi dezvoltare a profesiei contabile din România, furnizarea de valoare pentru toţi contabilii români, elaborarea şi promovarea unor standarde de înaltă calitate, continuarea convergentei la standarde internaţionale, susţinerea problemelor de interes public în care competența profesiei este cea mai relevantă, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii naţionale puternice. Obiectivele fundamentale ale ­CECCAR sunt: calitatea serviciilor, educaţia şi dezvoltarea pro­fesională continua, etică şi comportamentul deontologic al profesioniştilor contabili. 

Proiect de ordin al MFP

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe ­site Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă, la 30 iunie 2014, a operatorilor economici. Proiectul poate fi accesat la rubrica „Transparenţă decizională”.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici care, în exerciţiul financiar precedent, au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, vor depune, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, raportări contabile, la 30 iunie 2014. Raportările se depun atât în format hârtie, cât şi în format electronic. De asemenea, raportările se pot depune și numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulte­rioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului

Ghid practic privind scutirea de impozit a profitului reinvestit

Pe site-ul companiei de audit și contabilitate S&R Accounting Leader SRL a fost publicat Ghidul practic  privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Ghidul poate fi accesat, gratuit, la secțiunea „Ghiduri practice”, prin link-ul http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html