Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Ilfov informează că, până pe data de 16 decembrie, inclusiv, se pot depune cereri de conversie permanentă a cotei de lapte deţinute de către producătorii de lapte.  Cererea – tip (P9C1), se poate depune la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza căreia funcţionează exploataţia. Conversia permanentă a cotei de lapte disponibilă are efect permanent şi se poate face din vânzări directe în livrări, în cazul când se doreşte livrarea de lapte către procesator, sau din livrări în vânzări directe atunci când se doreşte vânzarea directă de lapte pe piaţă. 

Producătorii cu vânzări directe au următoarele obligații:

• să ţină evidenţa zilnică a producţiei în Caietul fermierului; • să păstreze timp de 3 ani Caietul fermierului, în vederea controlului făcut de către organele abilitate; • să declare pe propria răspundere că datele completate în Declaraţie sunt corecte şi cores­pund datelor din Caietulfermierului; • să depună declaraţia anuală care conţine cantităţile de lapte vândute în anul de cotă respectiv.  

Producătorii cu livrări au următoarele obligații:

• să se asigure ca livrările să se facă la un cumpărător autorizat;

• să ţină la dispoziţia autorităţii competente timp de trei ani de la sfârşitul anului în care au fost întocmite documentele cu înregistrarea cantităţilor de lapte livrate cumpărătorilor; 

• să ţină la dispoziţia autorităţii competente registrele cu şeptelul deţinut de exploataţia agricolă şi utilizat pentru producţia de lapte;    

 • să informeze autoritatea competentă asupra schimbării cumpărătorului; 

• să informeze autoritatea competentă asupra schimbării datelor de identificare. 

Formularele de cerere se pot obţine gratuit de la sediile centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi de pe pagina web a APIA, www.apia.org.ro.  Pentru detalii referitoare la conversia permanentă doritorii se pot adresa Centrului judeţean  APIA Ilfov.

38,2376 lei pentru ovine și caprine

Pentru anul 2013 ajutorul specific pentru ovine/caprine a fost stabilit la un cuantum de 38,2376 lei, iar sumele vor fi decontate fermierilor din bugetul anului 2014. Totodată, APIA Ilfov a autorizat la plată toţi beneficiarii  Măsurii 215 – pachet a) –  Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine anul 1, sesiunea 1 de depunere, în două tranşe. Prima tranșă, în valoare de 1.347.097.47 euro, în data de 30.11.2013, iar cea de-a doua, în valoare de 558.364.72 euro în data de 05.12.2013.