APIA informează că Cererile de acord prealabil pentru finanțare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2016 se depun în cursul lunii decembrie 2015. Cererile se primesc la Centrele Județene ale APIA, pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață.

Sprijin și pentru fermierii care închiriază utilajele

Fermierul care lucrează pământul cu utilaje agricole închiriate are dreptul să primească ajutorul de stat la motorină dacă documentele sau facturile cu care a achiziționat combustibilul sunt pe numele societății comerciale pe care o deține, a întreprinderii familiale, a întreprinderii individuale etc. Astfel, centralizatorul lunar cu facturi trebuie să demonstreze că acea cantitate de motorină a fost folosită în ferma respectivă, pentru lucrările agricole. Dacă aceste facturi sunt pe numele proprietarului utilajelor agricole, cel care le-a închiriat nu poate beneficia de acest ajutor. Centralizatorul cu facturi se atașează la cererea de plată care se depune trimestrial. Nu beneficiază de ajutorul de stat la motorină fermierii care sunt persoane fizice. 

Cine sunt beneficiarii?

 producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; 

 producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, și/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor și care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; 

 organizaţiile de îmbunătăţiri funciare și federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare și Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, așa cum sunt definite în Legea nr. 138/2004; 

 

 organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele și staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală și de a-și face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.