Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA)  aduce la cunoștința potențialilor beneficiari că cererile pentru rambursarea diferenței de acciză pentru mo-torina folosită în agricultură, trimestrul III/2012,  se mai pot depune până în data de 31 octombrie 2012 inclusiv. Potrivit unui comunicat al Agenţiei, ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei din­tre acciza standard și acciza redusă, stabilită la 21,00 euro/1000 litri. Valoarea accizei decontate este, pentru anul 2012, de 1,2686 lei / litru de motorină.

Beneficiarii trebuie să depună cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum și de documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 126/2010, cu modificările și completările ulterioare. Cererea trimestrială de rambursare nu poate depăși 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil. APIA mai atrage atenția că beneficiarii accizei reduse pentru motorina utilizată în agricul-tură riscă amenzi de până la 20.000 de lei, dar și pierderea dreptului de a încasa acest ajutor de stat pentru o perioadă de trei ani, dacă în urma controalelor se dovedește că au beneficiat de un ajutor necuvenit. De asemenea, vânzarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.