Județul Ilfov va avea o rețea modernă de căi ferate, care va concura eficient cu actualele trasee auto. Cel puțin așa se laudă reprezentanții companiei naționale de transport feroviar. CFR SA a anunțat că a început lucrările la o rețea de transport pe calea ferată în zona București-Ilfov, care are prevăzute conexiuni cu stațiile de metrou și RATB, și asigură legături atât între anumite puncte din capitală, cât și cu localitățile învecinate.

În prima etapă este planificată modernizarea liniei de centură feroviară a Capitalei și a mai multor stații CFR, aceste lucrări urmând a fi finalizate până la sfârșitul acestui an. „Linia de centură feroviară a Municipiului București este parte componentă a proiectelor de dezvoltare a transportului multimodal din zona Capitalei. În stațiile Pantelimon,Voluntari, Otopeni, București Vest, Vârteju, Mogoșoaia, Jilava, București Progresu, Berceni, Popești Leordeni, București Sud – gr. Tehnica se vor desfășura lucrări de reparații interioare și exterioare la clădiri. Termenul estimat de finalizare a lucrărilor este anul 2012, iar costurile estimate pentru aceste lucrări sunt de 1,24 milioane de lei”, se arată într-o notă a CFR.

În plus, potrivit companiei, în strategia CFR SA pentru perioada 2012-2020 sunt prevăzute lucrări de modernizare a rețelei de cale ferată în zona București și de dezvoltare a rețelei existente pentru transportul de călători în zona metropolitană. Potrivit acestei strategii, se vor moderniza tronsoanele aflate între stațiile de cale ferată  Chitila, Mogoșaia, Otopeni, Voluntari, București Sud, Berceni, Jilava, Vârteju, București Vest, Chiaj­na, Chitila, se va reabilita sectorul București Sud Grupa Călători (fost Titan Sud) – Titan și racordările acesteia cu linia c.f. de centură, precum și tronsonul Jilava-București Progresu, care urmează a fi racordat la calea ferată de centură.

În plus, se va construi o linie nouă, racord între linia c.f. de centura cu magistrala 8 (București – Nord spre Constanța), prin stația c.f. Pasărea și vor fi dublate și electrificate următoarele linii:- Voluntari – București Sud – Berceni – Jilava – Jilava – București Progresu, inclusiv R1 Jilava (racordarea stației CF București Progresu cu linia de centură) -București Sud Grupa Călători (fost Titan Sud) – Titan, inclusiv racordările cu linia c.f. de centura – București Obor – Pantelimon -București Sud – Berceni – Jilava -Chiajna – Jilava. Stațiile CFR vor fi prevăzute cu peroane pentru facilitarea accesului publicului călător la tren în zona unde se prevăd puncte de oprire, în aria intersectării căii ferate cu importantele rețele de metrou și rutiere care intră/ies din Capitală, iar în toate stațiile de pe linia c.f. de centură se vor monta panouri electronice de avizare și informare a publicului călător în legătura cu mersul trenurilor. În plus, se vor introduce instalații de comunicare prin fibră optică și se are în vedere introducerea unui sistem dispecer, a precizat compania.