Repartizarea pe UAT-uri a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor alocate din ­sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019 a trecut prin CJ Ilfov

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ilfov, la finele săptămânii trecute a fost convocată şedinţa extraordinară a CJI, în vederea aprobării (demersul reprezintă o premieră la nivelul consiliilor județene) proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor alocate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 455

Prin Legea 50/2019 a bugetului de stat pe anul în curs au fost stabilite mecanismele și sumele alocate prin defalcări din TVA și din impozitul pe venit. Astfel, potrivit art. 6 din Legea bugetului de stat pe 2019, prin derogare de la art. 32 și art. 33 din Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimate a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează, începând cu aprilie 2019, următoarele cote:

  • 15% la bugetul local al județului;
  • 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
  • 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției regionale a finanțelor publice/ad­mi­nistrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
  • 7,5% se repartizează integral pe anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărârea Consiliului Județean, în limita sumei de 28.492 mii lei/județ.

”În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborat cu art. 6 alin. (18) din Legea 50/2019 a bugetului de stat pe 2019, vă transmitem atașat estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în 2019 din impozitul pe venit și din veniturile proprii din impozite și taxe locale, aferente fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu mențiunea că estimarea respectivă cuprinde și sumele încasate anterior publicării Legii bugetului de stat pe 2019 în Monitorul Oficial al României. În ceea ce privește cotele de 17,5% și 7,5%, potrivit art.6 alin. (2) – (10) din Legea 50/2019, acestea se repartizează prin hotărârea Consiliului Județean Ilfov potrivit criteriilor stabilite de lege”, se arată în informarea trimisă de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București către CJI și unitățile administrativ-teritoriale ilfovene.

Așadar s-au aprobat repartizarea din cota de 17,5% a 86.834.000 lei, reprezentând impozitul pe venit estimate pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, unităților administrative-teritoriale; repartizarea a 88.386.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea diferențelor 2019-2018 UAT-urilor și repartizarea a 74.131.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap și însoțitorii sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav pentru anul în curs UAT-urilor.

  • 15% la bugetul local al județului;
  • 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
  • 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției regionale a finanțelor publice/ad­mi­nistrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
  • 7,5% se repartizează integral pe anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărârea Consiliului Județean, în limita sumei de 28.492 mii lei/județ.

”În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborat cu art. 6 alin. (18) din Legea 50/2019 a bugetului de stat pe 2019, vă transmitem atașat estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în 2019 din impozitul pe venit și din veniturile proprii din impozite și taxe locale, aferente fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu mențiunea că estimarea respectivă cuprinde și sumele încasate anterior publicării Legii bugetului de stat pe 2019 în Monitorul Oficial al României. În ceea ce privește cotele de 17,5% și 7,5%, potrivit art.6 alin. (2) – (10) din Legea 50/2019, acestea se repartizează prin hotărârea Consiliului Județean Ilfov potrivit criteriilor stabilite de lege”, se arată în informarea trimisă de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București către CJI și unitățile administrativ-teritoriale ilfovene.

Așadar s-au aprobat repartizarea din cota de 17,5% a 86.834.000 lei, reprezentând impozitul pe venit estimate pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, unităților administrative-teritoriale; repartizarea a 88.386.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea diferențelor 2019-2018 UAT-urilor și repartizarea a 74.131.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap și însoțitorii sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav pentru anul în curs UAT-urilor.

Sume estimate din impozit pe venit și venituri proprii din taxe și impozite/2019

 

Nr. Crt.UATC.I.F.Venituri proprii din impozite și taxe locale/estimate 2019Mii lei

Alocare direct 15%CJ/60% C.O.M.

Total451,416.00624,837.00
1CJ Ilfov41925453,037.00124,967.00
2Bragadiru499299819,749.0013,105.00
3Buftea443402917,281.0015,742.00
4Chitila442084814,716.0014,578.00
5Măgurele43645009,766.0014,097.00
6Otopeni436444651,460.0083,981.00
7Pantelimon442075922,020.0024,227.00
8Popești Leordeni450559628,496.0028,436.00
9Voluntari428348162,362.00101,305.00
101 Decembrie45055883,267.002,047.00
11Afumați442070813,162.0013,791.00
12Balotești453246915,240.009,310.00
13Berceni44340103,791.002,125.00
14Brănești44207248,749.007,943.00
15Cernica44207407,700.005,956.00
16Chiajna436452743,107.0032,882.00
17Ciolpani44340373,042.002,606.00
18Ciorogârla45324503,925.005,579.00
19Clinceni65066285,393.008,159.00
20Copăceni175129431,118.00714.00
Nr. Crt.UATC.I.F.Venituri proprii din impozite și taxe locale/estimate 2019Mii lei

Alocare direct 15%CJ/60% C.O.M.

21Corbeanca46115387,029.007,439.00
22Cornetu43644702,355.001,277.00
23Dărăști Ilfov4420856859.00503.00
24Dascălu44207831,556.00586.00
25Dobroești42835039,686.007,504.00
26Domnești42211368,990.006,326.00
27Dragomirești-Vale473607817,851.0014,364.00
28Găneasa43644111,668.002,777.00
29Glina442076710,063.005,611.00
30Grădiștea4420813595.00524.00
31Gruiu50262733,679.001,456.00
32Jilava44207915,396.0012,234.00
33Moara Vlăsiei45324772,385.003,058.00
34Mogoșoaia442083011,218.0018,732.00
35Nuci4611546520.00389.00
36Periș46115543,322.001,407.00
37Petrăchioaia44207161,508.00887.00
38Snagov56437755,744.003,893.00
39Ștefăneștii de Jos442077511,004.0013,464.00
40Tunari45056186,244.008,756.00
41Vidra45055702,363.002,100.00

 

Repartizarea sumelor din cota de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Nr.UATLei 2019
1Afumați0
2Balotești
3Berceni974.000
4Brănești0
5Cernica0
6Chiajna0
7Ciolpani0
8Ciorogârla0
9Clinceni
10Copăceni849.000
11Corbeanca0
12Cornetu2.401.000
131 Decembrie2.938.000
14Dascălu784.000
15Dărăști1.323.000
16Dobroești0
17Domnești0
18Dragomirești0
19Găneasa814.000
20Glina0
21Grădiștea2.021.000
22Gruiu1.822.000
23Jilava0
Nr.UATLei 2019
24Moara Vlăsiei816.000
25Mogoșoaia0
26Nuci1.856.000
27Periș2.521.000
28Petrăchioaia1.048.000
29Snagov0
30Ștefănești0
31Tunari0
32Vidra4.179.000
Total comune24.346.000
33Bragadiru0
34Buftea0
35Chitila0
36Măgurele0
37Otopeni0
38Pantelimon0
39Popești ­Leordeni0
40Voluntari0
Total orașe și comune24.346.000
41Consiliul Județean Ilfov62.488.000
Total județ86.834.000

 

Repartizarea sumelor pentru acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap și însoțitorii sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav

Nr.UATLei 2019
2Balotești1.835.000
3Berceni1.877.000
4Brănești2.007.000
5Cernica4.622.000
6Chiajna0
7Ciolpani1.772.000
8Ciorogârla0
9Clinceni2.114.000
10Copăceni483.000
11Corbeanca2.050.000
12Cornetu1.708.000
131 Decembrie1.482.000
14Dascălu733.000
15Dărăști1.943.000
16Dobroești639.000
17Domnești191.000
18Dragomirești0
19Găneasa1.770.000
20Glina527.000
21Grădiștea1.833.000
22Gruiu2.412.000
Nr.UATLei 2019
23Jilava3.021.000
23Jilava0
25Mogoșoaia1.656.000
26Nuci992.000
27Periș2.550.000
28Petrăchioaia1.242.000
29Snagov2.793.000
30Ștefănești0
31Tunari1.403.000
Total comune47.185.000
33Bragadiru3.021.000
34Buftea5.829.000
35Chitila3.099.000
36Măgurele0
37Otopeni0
38Pantelimon4.639.000
39Popești Leordeni0
40Voluntari10.358.000
Total orașe26.946.000
Total județ74.131.000

 

Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea diferențelor 2019-2018

Nr.UATLei 2019
1Afumați0
2Balotești2.091.000
3Berceni63.000
4Brănești3.032.000
5Cernica4.872.000
6Chiajna0
7Ciolpani1.954.000
8Ciorogârla0
9Clinceni1.823.000
10Copăceni1.505.000
11Corbeanca1.218.000
Nr.UATLei 2019
12Cornetu1.223.000
131 Decembrie8.774.000
14Dascălu846.000
15Dărăști1.296.000
16Dobroești0
17Domnești0
18Dragomirești0
19Găneasa2.670.000
20Glina0
21Grădiștea0
22Gruiu5.121.000
Nr.UATLei 2019
23Jilava4.619.000
24Moara Vlăsiei3.352.000
25Mogoșoaia239.000
26Nuci903.000
27Periș4.020.000
28Petrăchioaia1.476.000
29Snagov7.784.000
30Ștefănești0
31Tunari944.000
32Vidra0
Total comune59.825.000
Nr.UATLei 2019
33Bragadiru5.697.000
34Buftea5.737.000
35Chitila2.258.000
36Măgurele0
37Otopeni0
38Pantelimon0
39Popești Leordeni0
40Voluntari14.869.000
Total orașe28.561.000
Total județ88.386.000