Repartizarea pe UAT-uri a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor alocate din ­sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019 a trecut prin CJ Ilfov

În conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Ilfov, la finele săptămânii trecute a fost convocată şedinţa extraordinară a CJI, în vederea aprobării (demersul reprezintă o premieră la nivelul consiliilor județene) proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit și a sumelor alocate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 455

Prin Legea 50/2019 a bugetului de stat pe anul în curs au fost stabilite mecanismele și sumele alocate prin defalcări din TVA și din impozitul pe venit. Astfel, potrivit art. 6 din Legea bugetului de stat pe 2019, prin derogare de la art. 32 și art. 33 din Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimate a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează, începând cu aprilie 2019, următoarele cote:

  • 15% la bugetul local al județului;
  • 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
  • 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției regionale a finanțelor publice/ad­mi­nistrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
  • 7,5% se repartizează integral pe anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărârea Consiliului Județean, în limita sumei de 28.492 mii lei/județ.

”În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborat cu art. 6 alin. (18) din Legea 50/2019 a bugetului de stat pe 2019, vă transmitem atașat estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în 2019 din impozitul pe venit și din veniturile proprii din impozite și taxe locale, aferente fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu mențiunea că estimarea respectivă cuprinde și sumele încasate anterior publicării Legii bugetului de stat pe 2019 în Monitorul Oficial al României. În ceea ce privește cotele de 17,5% și 7,5%, potrivit art.6 alin. (2) – (10) din Legea 50/2019, acestea se repartizează prin hotărârea Consiliului Județean Ilfov potrivit criteriilor stabilite de lege”, se arată în informarea trimisă de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București către CJI și unitățile administrativ-teritoriale ilfovene.

Așadar s-au aprobat repartizarea din cota de 17,5% a 86.834.000 lei, reprezentând impozitul pe venit estimate pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, unităților administrative-teritoriale; repartizarea a 88.386.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea diferențelor 2019-2018 UAT-urilor și repartizarea a 74.131.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap și însoțitorii sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav pentru anul în curs UAT-urilor.

  • 15% la bugetul local al județului;
  • 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
  • 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției regionale a finanțelor publice/ad­mi­nistrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
  • 7,5% se repartizează integral pe anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărârea Consiliului Județean, în limita sumei de 28.492 mii lei/județ.

”În aplicarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborat cu art. 6 alin. (18) din Legea 50/2019 a bugetului de stat pe 2019, vă transmitem atașat estimarea sumelor ce urmează a fi încasate în 2019 din impozitul pe venit și din veniturile proprii din impozite și taxe locale, aferente fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu mențiunea că estimarea respectivă cuprinde și sumele încasate anterior publicării Legii bugetului de stat pe 2019 în Monitorul Oficial al României. În ceea ce privește cotele de 17,5% și 7,5%, potrivit art.6 alin. (2) – (10) din Legea 50/2019, acestea se repartizează prin hotărârea Consiliului Județean Ilfov potrivit criteriilor stabilite de lege”, se arată în informarea trimisă de ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București către CJI și unitățile administrativ-teritoriale ilfovene.

Așadar s-au aprobat repartizarea din cota de 17,5% a 86.834.000 lei, reprezentând impozitul pe venit estimate pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2019, unităților administrative-teritoriale; repartizarea a 88.386.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea diferențelor 2019-2018 UAT-urilor și repartizarea a 74.131.000 lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap și însoțitorii sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav pentru anul în curs UAT-urilor.

Sume estimate din impozit pe venit și venituri proprii din taxe și impozite/2019

 

Nr. Crt. UAT C.I.F. Venituri proprii din impozite și taxe locale/estimate 2019 Mii lei

Alocare direct 15%CJ/60% C.O.M.

Total 451,416.00 624,837.00
1 CJ Ilfov 4192545 3,037.00 124,967.00
2 Bragadiru 4992998 19,749.00 13,105.00
3 Buftea 4434029 17,281.00 15,742.00
4 Chitila 4420848 14,716.00 14,578.00
5 Măgurele 4364500 9,766.00 14,097.00
6 Otopeni 4364446 51,460.00 83,981.00
7 Pantelimon 4420759 22,020.00 24,227.00
8 Popești Leordeni 4505596 28,496.00 28,436.00
9 Voluntari 4283481 62,362.00 101,305.00
10 1 Decembrie 4505588 3,267.00 2,047.00
11 Afumați 4420708 13,162.00 13,791.00
12 Balotești 4532469 15,240.00 9,310.00
13 Berceni 4434010 3,791.00 2,125.00
14 Brănești 4420724 8,749.00 7,943.00
15 Cernica 4420740 7,700.00 5,956.00
16 Chiajna 4364527 43,107.00 32,882.00
17 Ciolpani 4434037 3,042.00 2,606.00
18 Ciorogârla 4532450 3,925.00 5,579.00
19 Clinceni 6506628 5,393.00 8,159.00
20 Copăceni 17512943 1,118.00 714.00
Nr. Crt. UAT C.I.F. Venituri proprii din impozite și taxe locale/estimate 2019 Mii lei

Alocare direct 15%CJ/60% C.O.M.

21 Corbeanca 4611538 7,029.00 7,439.00
22 Cornetu 4364470 2,355.00 1,277.00
23 Dărăști Ilfov 4420856 859.00 503.00
24 Dascălu 4420783 1,556.00 586.00
25 Dobroești 4283503 9,686.00 7,504.00
26 Domnești 4221136 8,990.00 6,326.00
27 Dragomirești-Vale 4736078 17,851.00 14,364.00
28 Găneasa 4364411 1,668.00 2,777.00
29 Glina 4420767 10,063.00 5,611.00
30 Grădiștea 4420813 595.00 524.00
31 Gruiu 5026273 3,679.00 1,456.00
32 Jilava 4420791 5,396.00 12,234.00
33 Moara Vlăsiei 4532477 2,385.00 3,058.00
34 Mogoșoaia 4420830 11,218.00 18,732.00
35 Nuci 4611546 520.00 389.00
36 Periș 4611554 3,322.00 1,407.00
37 Petrăchioaia 4420716 1,508.00 887.00
38 Snagov 5643775 5,744.00 3,893.00
39 Ștefăneștii de Jos 4420775 11,004.00 13,464.00
40 Tunari 4505618 6,244.00 8,756.00
41 Vidra 4505570 2,363.00 2,100.00

 

Repartizarea sumelor din cota de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

Nr. UAT Lei 2019
1 Afumați 0
2 Balotești
3 Berceni 974.000
4 Brănești 0
5 Cernica 0
6 Chiajna 0
7 Ciolpani 0
8 Ciorogârla 0
9 Clinceni
10 Copăceni 849.000
11 Corbeanca 0
12 Cornetu 2.401.000
13 1 Decembrie 2.938.000
14 Dascălu 784.000
15 Dărăști 1.323.000
16 Dobroești 0
17 Domnești 0
18 Dragomirești 0
19 Găneasa 814.000
20 Glina 0
21 Grădiștea 2.021.000
22 Gruiu 1.822.000
23 Jilava 0
Nr. UAT Lei 2019
24 Moara Vlăsiei 816.000
25 Mogoșoaia 0
26 Nuci 1.856.000
27 Periș 2.521.000
28 Petrăchioaia 1.048.000
29 Snagov 0
30 Ștefănești 0
31 Tunari 0
32 Vidra 4.179.000
Total comune 24.346.000
33 Bragadiru 0
34 Buftea 0
35 Chitila 0
36 Măgurele 0
37 Otopeni 0
38 Pantelimon 0
39 Popești ­Leordeni 0
40 Voluntari 0
Total orașe și comune 24.346.000
41 Consiliul Județean Ilfov 62.488.000
Total județ 86.834.000

 

Repartizarea sumelor pentru acoperirea cheltuielilor pentru protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap și însoțitorii sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav

Nr. UAT Lei 2019
2 Balotești 1.835.000
3 Berceni 1.877.000
4 Brănești 2.007.000
5 Cernica 4.622.000
6 Chiajna 0
7 Ciolpani 1.772.000
8 Ciorogârla 0
9 Clinceni 2.114.000
10 Copăceni 483.000
11 Corbeanca 2.050.000
12 Cornetu 1.708.000
13 1 Decembrie 1.482.000
14 Dascălu 733.000
15 Dărăști 1.943.000
16 Dobroești 639.000
17 Domnești 191.000
18 Dragomirești 0
19 Găneasa 1.770.000
20 Glina 527.000
21 Grădiștea 1.833.000
22 Gruiu 2.412.000
Nr. UAT Lei 2019
23 Jilava 3.021.000
23 Jilava 0
25 Mogoșoaia 1.656.000
26 Nuci 992.000
27 Periș 2.550.000
28 Petrăchioaia 1.242.000
29 Snagov 2.793.000
30 Ștefănești 0
31 Tunari 1.403.000
Total comune 47.185.000
33 Bragadiru 3.021.000
34 Buftea 5.829.000
35 Chitila 3.099.000
36 Măgurele 0
37 Otopeni 0
38 Pantelimon 4.639.000
39 Popești Leordeni 0
40 Voluntari 10.358.000
Total orașe 26.946.000
Total județ 74.131.000

 

Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru acoperirea diferențelor 2019-2018

Nr. UAT Lei 2019
1 Afumați 0
2 Balotești 2.091.000
3 Berceni 63.000
4 Brănești 3.032.000
5 Cernica 4.872.000
6 Chiajna 0
7 Ciolpani 1.954.000
8 Ciorogârla 0
9 Clinceni 1.823.000
10 Copăceni 1.505.000
11 Corbeanca 1.218.000
Nr. UAT Lei 2019
12 Cornetu 1.223.000
13 1 Decembrie 8.774.000
14 Dascălu 846.000
15 Dărăști 1.296.000
16 Dobroești 0
17 Domnești 0
18 Dragomirești 0
19 Găneasa 2.670.000
20 Glina 0
21 Grădiștea 0
22 Gruiu 5.121.000
Nr. UAT Lei 2019
23 Jilava 4.619.000
24 Moara Vlăsiei 3.352.000
25 Mogoșoaia 239.000
26 Nuci 903.000
27 Periș 4.020.000
28 Petrăchioaia 1.476.000
29 Snagov 7.784.000
30 Ștefănești 0
31 Tunari 944.000
32 Vidra 0
Total comune 59.825.000
Nr. UAT Lei 2019
33 Bragadiru 5.697.000
34 Buftea 5.737.000
35 Chitila 2.258.000
36 Măgurele 0
37 Otopeni 0
38 Pantelimon 0
39 Popești Leordeni 0
40 Voluntari 14.869.000
Total orașe 28.561.000
Total județ 88.386.000