@ O provocare pentru județul Ilfov – atragerea de fonduri pentru realizarea investiției calculate la aproape 190 de milioane de euro @ 42 de milioane de lei s-au deblocat din excedentul bugetar al județului pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare

Pe 26 ianuarie a.c., la sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a avut loc, cu respectarea măsurilor de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 și în conformitate cu prevederile Codului Administrativ, ședința ordinară a CJI, pe ordinea de zi fiind cuprinse 18 proiecte de hotărâri (care pot fi consultate pe site-ul instituției).

În debutul ședinței, consilierii juadețeni au ținut un scurt moment de reculegere în memoria dr. George Cuculici, fostul șef al Secției UPU din cadrul Spitalului Județean Ilfov, care a pierdut recent lupta cu noul coronavirus.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 534

Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate, cu mențiunea că două dintre ele, respectiv proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJI 121/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș în anul școlar 2020-2021 și proiectul privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov prin CJI în Adunarea Generală a Acționarilor a Societăților de Transport București STB S.A au fost amânate, urmând a fi incluse pe ordinea de zi a ședinței următoare. De asemenea, s-a adăugat și votat în unanimitate, la secțiunea ”Diverse” – proiectul de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov, prin CJI și UAT Jilava, pentru implementarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19.

Consilierii județeni au luat act de demisia lui Ciprian Sergiu Teleman, consilier județean ales la alegerile locale din 27.09.2020 pe lista Alianței USR-PLUS, ca urmare a numirii acestuia în funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării. Locul acestuia în CJI a fost declarat vacant până la o nouă nominalizare din partea Alianței USR-PLUS. De asemenea, a fost necesară înlocuirea lui Ciprian Sergiu Teleman (iar propunerea USR-PLUS a fost Cosmin Copăescu) în comisia necesară adoptării hotărârilor CJI prin vot secret, în mandatul 2020-2024.

În continuare, a fost adoptat cu unanimitate de voturi proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCJI 130/2020 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) a județului Ilfov pentru mandatul 2020-2024. Astfel, Adrian Oprea, inspector de securitate numit temporar în funcția de director al Serviciului Public de Pază Obiective de Interes Județean Ilfov (în timpul detașării fostului director Florin Răducu Covaci, timp de 6 luni pe funcția contractuală de conducere vacantă de director – Direcția Operațiuni Aerodrom, Aeroportul Internațional București Băneasa ”Aurel Vlaicu” – Compania Națională ”Aeroporturi București SA”) a fost înlocuit de Florin Răducu Covaci, a cărui detașare a încetat și a revenit titular pe funcția inițială.

În ceea ce privește desemnarea unui reprezentant al județului Ilfov prin Consiliul Județean Ilfov în Adunarea Generală a Asociației ”Măgurele Science Park”, propunerea votată de către consilierii județeni a fost noul administrator public al județului – Mihaela-Virginia Toader.

Următorul punct pe ordinea de zi a vizat aprobarea desemnării (prin vot secret) a reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov – în cadrul Adunării Generale și a Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană București, în mandatul 2020-2024. Și, tot despre desemnarea reprezentanților CJI (demers pentru care s-a folosit votul secret) a fost vorba și în următoarele trei proiecte de hotărâri – pentru modificarea HCJI 49/2019, privind desemnarea reprezentanților județului Ilfov – Consiliul Județean Ilfov – în organele de conducere ale Asocierii în Participație constituită între județul Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, orașul Măgurele – Consiliul Local și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”, privind desemnarea reprezentanților CJI ca membri în Consiliul Director al Asociației ”Măgurele Science Park” și pentru desemnarea reprezentanților CJI ca membri în Consiliul Director al Asociației Ilfov Business Hub.

A fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru BIMH

Un alt punct pe ordinea de zi, care în opinia vicepreședintelui CJI, Ștefan Rădulescu, prezintă o importanță majoră pentru județ, a fost acela privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Bucharest-Ilfov Multimodal Hub-BIMH”. ”Toto­dată, o provocare imensă a echipei de conducere a CJI este atragerea sumei de aproximativ 188 de milioane euro (plus TVA), sumă rezultată din Studiul de Fezabilitate al proiectului. (…) Vorbim practic despre un nod de transport intermodal în nordul Capitalei, un sistem complex de transport mărfuri. (…) În plus, prin implementarea acestui proiect vom putea degaja și decongestiona drumurile județene prin transferul transportului de mărfuri de pe drumurile județene și naționale în acest terminal și, de asemenea, vom conecta zone care au un mare potențial de dezvoltare – Otopeni, București-Brașov și viitoarea autostradă A0, autostrada care va înconjura Capitala”, a mai adăugat Ștefan Rădulescu.

Amintim că, pentru realizarea BIMH a fost propus amplasamentul din zona localității Moara Vlăsiei. Terminalul este prevăzut a se realiza pe două incinte situate în sudul comunei, adiacent liniei CFR București – Urziceni de o parte, și de alta a autostrăzii A3 București – Brașov, valoarea totală a investiției fiind estimată la 914.037.001 lei (fără TVA), respectiv 187.760.522,79 euro (fără TVA). Incinta situată la vest de A3 are o suprafață de 48 ha și caracter de terminal multimodal, fiind prevăzute lucrări precum: terminal CF de containere; depozit de containere; depozit (platformă) de depozitare pentru mărfuri paletizate, materiale și posibile materii prime; magazii de desfacere și distribuție mărfuri către consumatori; construcții, clădiri și echipamente necesare funcționării incintei; racorduri și accese auto și de cale ferată), iar în cazul incintei 2 – situată la est de A3, cu o suprafață de 60 ha – vorbim despre funcționalitatea de parc logistic și/sau parc industrial.

Supleant pentru CDRBI

În cazul proiectului de hotărâre pentru modificarea HCJI 48/2006 privind aderarea Consiliului Județean Ilfov la Adunarea Generală a Regiunilor Europene a fost, de asemenea, desemnată ca membru supleant (și aleasă cu vot secret), în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov – Mihaela Toader, administratorul public al județului Ilfov.

În noiembrie 2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov a transmis CJI o adresă privind necesitatea constituirii noului Consiliu pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov. În cadrul acestei adrese a fost solicitată desemnarea unui membru supleant în cadrul CDRBI din partea CJI, în cazul în care președintele CJI nu poate participa la ședințele CDRBI.

Excedent deblocat

Un alt punct de interes al ședinței l-a reprezentat proiectul de hotărâre privind deblocarea și utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al județului Ilfov.

”A fost deblocat excedentul bugetar pentru continuarea lucrărilor pentru care urmează să se efectueze plăți, pentru demararea procedurilor de achiziții, respectiv elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor atât pentru servicii, cât și pentru lucrări”, a explicat vicepreședintele CJI, Ștefan Rădulescu.

Astfel, s-a aprobat deblocarea și utilizarea a 42.146.449 lei din excedentul anual al bugetului local al județului rezultat la 31 decembrie 2020 (de 73.029.756,49), pentru finanțarea cheltuielor secțiunii de dezvoltare: 11.907.949 lei pt capitolul ”Autorități executive” (11.852.149 lei, reprezentând cheltuieli de capital și 55.800 lei, pentru derulare proiecte cu fonduri externe nerambursabile), 304.700 lei, capitolul ”Sănătate”, pentru derulare proiecte cu fonduri externe nerambursabile, 10.700 lei – capitolul ”Cultură, recreere și religie”, pentru derulare proiecte cu fonduri externe nerambursabile și 29.923.100 lei pentru capitolul ”Transporturi” (8.100 lei pentru derulare proiecte cu fonduri externe nerambursabile și 29.915.000 – cheltuieli de capital).

Spre finalul ședinței de consiliu a fost aprobat Planul Strategic pentru anul 2021 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Ilfov și indicatorii de performanță minimali pentru Inspectoratul de Poliție al județului Ilfov. Planul vizează implementarea obiectivelor generale ale Inspectoratului General al Poliției Române, precum și a priorităților rezultate din Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2021-2025. Iar viziunea Strategiei Naționale de Ordine și Siguranță Publică 2021-2025 urmărește eficientizarea sistemului de ordine publică și siguranță printr-o abordare proactivă, orientate către nevoile de securitate în serviciul cetățeanului, precum și prin asigurarea unui mediu caracterizat prin ordine, libertate și justiție.

Menționăm că, potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 din Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, modificată și completată, ”la niveul municipiului București și al fiecărui județ se organizează și funcționează autoritatea teritorială de ordine publică, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în interesul comunității”.

Raport petiții

Activitatea de soluționare a petițiilor transmise către CJI se desfășoară în cadrul Serviciului Administrație Publică Locală – Direcția Juridică și Administrație Publică Locală a CJI. Petițiile sunt înregistrate la Registratura Generală a CJI, iar termenul de soluționare este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult încă 15 zile, în situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită.

În semestrul II al anului 2020 au fost înregistrate la CJI 65 de petiții și răspunsuri, respectiv informări primite din partea autorităților locale și/sau instituții publice, urmare a solicitărilor efectuate pentru a răspunde acestor petiții. După modul de adresabilitate, 62 de petiții au fost directe – adresate de persoane fizice, iar 3 prin intermediul altor instituții ori persoane juridice. Acestea au vizat probleme legate de legile fondului funciar (cereri de punere în posesie și eliberarea de titluri de proprietate), repararea drumurilor, podurilor, precum și implicarea autorităților locale în remedierea acestor probleme, solicitări privind alimentarea cu apă și canalizarea din anumite localități ilfovene, privind unele probleme legate de mijloacele de transport, dar și alte probleme de ordin social.

”Toate persoanele care s-au prezentat la audiențele fixate de conducerea executivă, directorii direcțiilor de specialitate, au fost ascultate, stabilindu-se un dialog real, concis și constructive. Iar în cazul în care problemele semnalate nu erau de competența CJI, persoanele au fost consiliate și îndrumate către instituțiile competente. (…) Nu au fost cazuri de primire a petițiilor direct de la cetățeni, care să nu fie înregistrate și repartizate, conform circuitului oficial al documentelor, respectându-se întocmai procedurile aprobate potrivit standardelor, nefiind constatate abateri de la prevederile legale privind activitatea de soluționare a petițiilor”, a explicat Monica Trandafir, secretar general al județului Ilfov.

Același pachet standard pentru centrul de vaccinare din Jilava

Așa cum am precizat la începutul articolului, la ”Diverse” a fost introdus pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov, prin CJI și UAT Jilava pentru implementarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19.

Astfel, pentru amenajarea corespunzătoare a spațiilor de vaccinare din Jilava, cu circuit unidirecțional, pentru dotarea centrului amenajat la fostul dispensar uman din Str. Morii nr. 1 cu echipamentele necesare, CJI pune la dispoziția UAT Jilava același pachet standard oferit și altor localități, în același scop, format din 2 paturi, 1 calculator, 1 frigider cu termostat, termometru de interior și grafic de temperatură, 1 frigider standard și o imprimantă. În funcție de necesități, CJI pune la dispoziție și panouri de separare și chiuvete mobile.