Miercuri, 21 octombrie, au fost convocați, prin ordinul prefectului județului Ilfov, consilierii aleși în comuna Clinceni la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru ceremonia de constituire a Consiliului Local Clinceni.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.522

Potrivit noilor prevederi legale, ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local se desfășoară în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ. În cadrul acestei ședințe, depun jurământul primarul și consilierii locali declarați aleși, validați de judecătoria în raza cărora se află unitatea administrativ-teritorială. Conform prevederilor legale, prefectul deschide ședința, iar secretarul general al unității administrativ-teritoriale dă citire încheierilor judecătorești privind validarea mandatelor primarului și consilierilor locali. Conducerea ședinței este preluată apoi de cel mai vârstnic consilier local dintre cei validați, împreună cu doi dintre cei mai tineri. Noul consiliu local va fi declarat legal constituit prin ordin al prefectului emis în termen de trei zile de la ședința de constituire, dacă numărul de consilieri locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local. Ulterior, în prima ședință a consiliului local depun jurământul și consilierii locali supleanți ai căror mandate au fost validate de judecătorie.

Conform procedurii, reprezentantul Primăriei Clinceni cu atribuții de secretar general a dat citire ordinului prefectului județului Ilfov și a anunțat că ședința este condusă de consilierul local decan de vârstă Gheorghe Victor, cu ajutorul a doi consilieri tineri.

Secretarul general al comunei Clinceni a prezentat încheierea pronunțată de către Judecătoria Cornetu privind validarea consilierilor locali aleși.

Prin încheierea dată în ședința din camera de consiliu, din data de 14.10.2020, de către Judecătoria Cornetu, în dosarul 12248/1748/2020, privind validarea mandatelor de consilieri, instanța a dispus: ”Validează mandatele de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Clinceni pentru cetățenii aleși: Simion Ion, Dumitrașcu Ramona, Radu Valentin, Stoica Adriana, Anton Petrișor, Bacov Alexandru, Gheorghe Victor, Ioniță Tudorel Mihai, Florea Ligia Maria, Păun Cristian Daniel, Sandu Florin, Mititelu Cristian Octaviu, Ciubotaru Andrei, Voinea Mircea, Bozian Ciprian. Prezenta încheiere se comunică de îndată în conformitate cu dispoziţiile art. 114 alin.5 teza a II a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în vederea aducerii la cunoştinţa publică prin afişarea acesteia în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu apel, care se depune la Judecătoria Cornetu, în termen de 3 zile de la comunicare.”

În ordine alfabetică, consilierii aleși și validați de Judecătorie au depus apoi jurământul, cu mâna pe Biblie și pe Constituția României. După ce Consiliul Local Clinceni s-a constituit legal, primarul ales, validat de instanță, prin hotărâre definitivă, Adrian Budeanu a depus, la rândul său, jurământul de credință.

Prefectul județului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, a declarat că este un moment deosebit, mai ales pentru cetățenii care ­i-au investit pe aleși cu încredere.

”Sunteți aici prin voința celor care au votat.  Cetățenii au investit în dvs. încredere, speranță și sunt convins că veți face tot ceea ce ține de puterile și cunoștințele dvs. să nu îi dezamăgiți. La nivel local, Consiiul Local este, practic, un guvern. Sunteți cei care veți iniția proiecte, veți duce la îndeplinire proiecte, veți face investiții, veți veni în ajutorul cetățenilor, în permanență. De aceea, vă felicit și pe dvs. și pe dl. primar, care nu este la primul mandat. Sunt și consilieri care au mai multe mandate. Cei care au venit pentru prima dată în Consiliul Local, cu siguranță, vor aduce un plus de valoare, așa cum ați adus și dvs, de fiecare dată, cei care ați fost până acum”, a spus prefectul județului Ilfov.