Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10
sector 3, Bucureşti
Tel : +021 340 16 00
Fax :+021 340 51 82
e-mail : admin.IFIFJUDX01@mfinante.ro
                                                                                                                          
                                     

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov

COMUNICAT   DE   PRESĂ

            Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov, anunţă că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.774 din 16 noiembrie 2012, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1485/2012 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1870/2004.

Acest ordin modifică şi completează prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, cu modificările şi completările ulterioare, motivat de prevederile art.115, alin. (32) din Codul de procedură fiscală, care reglementează faptul că, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligaţia fiscală sau amenda pe care o alege contribuabilul. De altfel, această dispoziţie legală reprezintă o excepţie de la ordinea stingerii datoriilor prevăzută la art.115, alin.(1) din Codul de procedură fiscală. În scopul punerii în aplicare a acestor dispoziţii legale se impune utilizarea numărului de evidenţă a plăţii pentru stingerea creanţelor fiscale conform voinţei contribuabilului.

În conformitate cu prevederile pct.3 din Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin O.M.F.P. nr. 1485/2012, programul de asistenţă cu ajutorul căruia este generat numărul de evidenţă a plăţii este pus la dispoziţia contribuabilului pe site-ul A.N.A.F., www.anaf.ro, la secţiunea Asistenţă contribuabili meniul Formulare şi programe utile, submeniul Programe utile.