COMUNICAT DE PRESĂ 

Situaţia încadrărilor în muncă la 31 decembrie 2012


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov se preocupă îndeaproape de creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, relevant în acest sens fiind faptul că în luna decembrie numărul total de şomeri a înregistrat o uşoară scădere însumând 3019, din care 1613 şomeri indemnizaţi. Rata şomajului continuă să rămână printre cele mai scăzute din ţară, la nivelul ultimei luni înregistrând valoarea cea mai scăzută la nivel naţional de 1.83%.

Numărul încadrărilor în muncă însumează 1333 persoane ocupate la finele lunii decembrie. 

Prin servicii de mediere au fost ocupate 929 persoane, din care 709 pe durată nedeterminată. Ponderea cea mai mare din total o constituie şomerii neindemnizaţi (61%).

O măsură activă accesată de şomeri tot mai mult în ultima perioadă este informarea şi consilierea profesională, solicitanţii încadraţi în muncă prin astfel de servicii fiind 105 până la 31.12.2012.