Zootehnie

Ordinul  MADR 920/10 septembrie 2013  publicat în Monitorul Oficial în data de 12 septembrie prevede noi condiții care se aplică organizațiilor și asociațiilor de crescători de bovine la eliberarea de adeverințe.

Organizaţiile/asociaţiile crescătorilor de bovine, care pot elibera adeverinţe  trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 să fie funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei;

 să fie organizaţii ale crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională sau afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine organizată la nivel naţional.

Pentru a avea dreptul de a certifica statutul de crescător de bovine al solicitanţilor de CNDP, organizaţiile crescătorilor de bovine trebuie să depună la centrul APIA pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea ordinului MADR, în copie şi în original, următoarele documente:

 lista cu membri, din care să reiasă că reprezintă 50% +1 din judeţele ţării sau acreditarea pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al unei rase de bovine;

 certificatul de înregistrare fiscală;

 bilanţul contabil anual pentru anul ante­rior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară.

Asociaţiile afiliate la o organizaţie a crescătorilor de bovine trebuie să depună la centrul judeţean al APIA pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea ordinului MADR, în copie şi în original, următoarele documente:

 adeverinţă eliberată de organizaţia crescătorilor de bovine cu reprezentativitate naţională din care să reiasă afilierea asociaţiei;

 certificatul de în­re­­­­gistrare fiscală;

 bilanţul contabil anual pentru anul ante­rior solicitării primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară.

APIA va publica lista asociaţiilor care pot elibera adeverinţe crescătorilor de bovine.