Consilierii județeni au votat

◉ Dezvoltare constantă a infrastructurilor utilitare și de transport

◉ DJ 401A, complet modernizat

Pe 14 aprilie, consilierii județeni au fost convocați „de îndată”, în ședință extraordinară, pentru votarea mai multor proiecte de hotărâri. Primul pe ordinea de zi a vizat aprobarea cererii de finanțare pentru participarea în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – la realizarea obiectivul de investiții ”Elaborare în format digital a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Ilfov”.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 597, ediția print

”Județul Ilfov se dezvoltă, iar acest lucru trebuie să țină cont de anumite principii, astfel încât să se reducă cât mai mult decalajele dintre localități sau diferite zone. Pentru ca acest lucru să fie posibil, vom realiza hărți digitale, care ne vor oferi o imagine clară, în orice moment, asupra tuturor aspectelor care vizează urbanismul și amenajarea teritoriului. Proiectul ”Elaborarea în fomat digital a PATJ Ilfov”, prevăzut în PNRR, a trecut de votul consilierilor județeni și urmează a fi demarate procedurile pentru implementare. Prin punerea în aplicare a acestui plan, se dorește elaborarea documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în sistem GIS (Sistem Informațional Geografic). Planul de amenajare a teritoriului ne va permite: analiza situației actuale din județul Ilfov; identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea, precum și a tendințelor; identificarea zonelor cu potențial natural sau cultural; diag­nostic prospectiv și general; stabilirea strategiei de dezvoltare teritorială din Ilfov, precum și planul de acțiune pentru implementarea politicilor publice, teritoriale, programelor și proiectelor. CJI coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism din județul Ilfov, stabilește orientările generale privind amenajarea teritoriului, organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților. Aceste lucruri se realizează prin inițierea și aprobarea planului de amenajare a teritoriului județean, alături de planurile urbanistice generale din fiecare localitate”, a declarat vicepreședintele CJI, Ștefan Rădulescu.

La fel, vicepreșe­dintele Consiliului Jude­țean Ilfov, Vincențiu Voicu a precizat că pentru ”un management administrativ cât mai performant, avem nevoie de aplicarea unor sisteme informaționale inovative. Este absolut necesar un sistem informatic centralizat, menit să faciliteze și să eficientizeze elaborarea și evidența documentelor administrative. Implementarea sistemului GIS va ajuta la analiza, generarea și stocarea hărților digitale în vederea cartografierii urbanistice în timp real. Este un pas înainte pentru digitalizarea urbanistică, iar prin astfel de tehnologie vom putea avea o imagine de ansamblu obiectivă asupra planului de amenajare teritorială actual. Inovație, tehnologie, digitalizare – sunt cuvinte cheie pentru dezvoltarea unui ecosistem inteligent, care să ne ajute în viitorul apropiat la punerea în practică a unui concept de dezvoltare economică bazat pe criterii de eficiență, siguranță și durabilitate. Implementarea unor sisteme digitalizate, inovatoare, pe viitor va crește confortul și dezvoltarea economică regională. Prin astfel de investiții aducem beneficii pe termen lung comunităților locale. Dezvoltarea zonală se poate realiza prin atragerea unor actori economici importanți, care vor aduce, prin activitățile lor economice, colectarea unor taxe mai mari la bugetul local și noi locuri de muncă. Este fundamental să ne putem planifica și organiza coerent etapele necesare implementării proiectelor. Pentru un randament ridicat și punctual, trebuie să existe coeziune între perspectiva trecută, prezentă și cea viitoare. Alături de echipa desemnată de președintele CJI, Hubert Thuma, mă voi implica consecvent în vederea elaborării și implementării acestui plan de management teritorial de importanță majoră pentru dezvoltarea județului Ilfov”, a declarat Vincențiu Voicu.

Dezvoltare constantă a infrastructurilor utilitare și de transport

Alte proiecte de hotărâri ale ordinii de zi au vizat aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Înființare canalizare pluvială în cartierul Independenței, oraș Bragadiru”, proiect ce va fi implementat de SC Apă Canal Ilfov sau a contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unor obiective de investiții de interes public. De asemenea, au primit vot ”pentru” proiectele de hotărâri privind aprobarea garantării împrumutului de 15 milioane lei plus dobânzile și comisioanele aferente reprezentând finanțarea externă rambursabilă ce va fi contractată de către SC Apă Canal Ilfov, pentru finanțarea investițiilor de interes local; stabilirea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov; actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei dar și proiectul de hotărâre care stabilește deplasarea unei delegații a CJI în Statele Unite ale Americii, în vederea participării în cadrul misiunii socio-economice ”Shaping the future 4 a better 2 morrow”.

DJ 401A, complet modernizat

”Lucrările de reabilitare și modernizare a celor 28 km de pe DJ 401A Vidra – Domnești vor fi corelate și cu lucrări de relocare în subteran a rețelelor edilitare electrice, telefonice și de internet. În cadrul proiectului se vor executa lucrările necesare de demontare a stâlpilor de electricitate actuali, pentru ca rețeliștii să își mute cablurile în subteran. Bugetul alocat implementării proiectului va fi finanțat de către furnizorul de energie electrică în proporție de 50%, iar restul de 50% vor proveni dintr-un fond de împrumut contractat de CJ Ilfov anul trecut. Documentația tehnică pentru demontarea stâlpilor de electricitate și mutarea cablurilor în subteran a fost aprobată în ședința CJI din 14 aprilie. Ne dorim să îmbunătățim toată rețeaua rutieră a regiunii Ilfov. Implementam proiecte edilitare pentru fiecare localitate, proiecte menite să crească confortul și siguranța fiecărui ilfovean. Astfel, ne apropiem de obiectivul nostru final, un județ modern care să ofere tuturor ilfovenilor o infrastructură edilitară actuală, care să asigure o rețea de drumuri durabile, pentru ca mobilitatea rutieră să se desfășoare în condiții de siguranță”, a mai explicat Vincențiu Voicu.