S-a terminat campania de conștientizare privind transferul contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat

⬤ Mai puțin de jumătate dintre angajatorii privați din Ilfov au modificat contractele individuale de muncă ale angajaților, în sensul modificării salariului brut, pentru ca aceștia din urmă să nu fie afectați de transferul CAS și CASS în sarcina lor

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Ilfov a prezentat, în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Dialog Social, constituită la nivelul Prefecturii Ilfov, informarea cu privire la problemele identificate pe perioada campaniei de conștientizare privind transferul contribuţiilor sociale obligatorii, campanie derulată începând cu sfârșitul anului trecut și până la sfârșitul lunii martie 2018.

Articol apărut în nr. 397 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Acțiunea derulată de Inspecția Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă a urmărit infor­marea și prevenirea, nu sancționarea angajatorilor, iar inspectorii de muncă au verificat modul în care sunt completate și transmise în ­REVISAL – registrul general de evidență a salariaților – elemente ale raportului de muncă, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Pentru că, după cum se știe, de la 1 ianuarie 2018, în cadrul actelor normative adoptate de Guvern la sfârșitul anului 2017, contribuțiile la sănătate și pensii datorate statului au trecut exclusiv în sarcina angajatului. Iar dacă la instituțiile publice trecerea s-a făcut prin majorarea sumei prevăzute în raportul/contractul de muncă, în mediul privat nu există o astfel de obligație. Față de această situație, singura obligație legală pentru firmele private (conform prevederilor art. 129 din Legea dialogului social cu modificările și completările ulterioare) a fost să realizeze negocieri cu sindicatul/reprezentanții salariaților din companie. Conform prevederilor OUG 82/2017 prin derogare de la dispoziţiile art. 129 alin. 1 din Legea 62/2011, care prevăd că ”negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi”, a fost introdusă obligaţia pentru toate unităţile, indiferent de numărul de angajaţi, care nu au contract/acord colectiv de muncă, de a iniţia negocieri colective, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. În urma negocierilor, conform prevederilor dialogului social, firmele private pot decide să majoreze sau să mențină salariul din contractul de muncă al angajatului. Obligația de a demara negocierile colective și de a negocia actele adiționale pentru majorarea salariilor brute, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate la salariați, s-a aplicat numai pentru perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017 și nu s-a făcut nicio referire la posibile sancțiuni din partea ITM în cazul în care angajatorii nu-și respectă această obligație legală. Legea dialogului social este cea care prevede aplicarea unei amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru refuzul angajatorului de a începe negocierea contractului colectiv de muncă.

S-a terminat campania, încep controalele și aplicarea sancțiunilor

Pe toată perioada de desfășurare a campaniei de conștientizare, Inspecția Muncii, împre­ună cu inspectorate­le teritoriale de muncă au atenționat angajatorii asupra datei de 31 martie 2018, termen până la care aceștia trebuie să transmită, în ­REVISAL, orice modificare a salariului de bază brut, a indemnizațiilor, sporurilor, precum și ale altor adaosuri, în contextul mutării CAS și CASS la angajat.

Pentru că transferul contribuțiilor de la angajator la angajat s-a făcut, începând cu 1 ianuarie 2018, în conformitate cu noul Cod Fiscal, termenul a fost prelungit DOAR în ceea ce privește obligația de transmitere a datelor către REVISAL. În acest context, s-a precizat că ”nu s-a amânat întoarcerea sarcinii fiscale, ci doar obligația comunicării efectuării acesteia către ITM”.

Prin urmare, la 31 martie s-a încheiat oficial campania de con­ști­entizare, iar după această dată încep acțiunile de control menite să sanc­ționeze abaterile de la legislația în vigoare. Potrivit informațiilor deținute de ITM Ilfov, până acum, doar 48% dintre firmele private au modificat contractele individuale de muncă (date obținute din REVISAL), în sensul modificării salariului brut. ”Din ce s-a constatat până la această dată, cea mai mare parte a contractelor individuale de muncă active au fost modificate prin majorarea salariilor, în contextul mutării CAS și CASS la angajat, alți angajatori preferând să acorde salariaților bonusuri sub diferite forme”, spun inspectorii de muncă. Pentru Ilfov, aceștia au explicat că, din discuțiile purtate cu angajatorii din mediul privat la întâlnirile avute pe perioada campaniei, s-a observat că nu au fost probleme cu transferul contribuțiilor, în sensul că fie nu au scăzut salariile nete, fie au rămas ca în 2017 sau au fost creșteri oarecare. La nivelul ITM Ilfov, de la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate 40 de contracte colective de muncă noi, respectiv 92 acte adiționale la CCM, iar foarte mulți angajatori au emis decizii colective sau individuale pentru care nu sunt încă strânse date statistice.

Probleme la timp parțial

Probleme au fost la salariații care aveau contracte de muncă ­part-time și erau obligați să plătească contribuții la pensii și sănătate, raportate la salariul minim pe economie. În cazul lor, majorarea salariului minim la 1.900 de lei și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat au creat situații extreme, iar angajatorii care aveau salariați part-time au ales:

➲fie să nu modifice suma de pe contract a angajatului part-time, aceasta rămânând cea din decembrie 2017, iar angajatul a luat mai puțini bani, ajungând chiar pe minus după reținerea taxelor;

➲fie nu au modificat suma de pe contract a angajatului part-time, dar au acordat o primă, astfel încât netul angajatului să nu fie afectat;

➲fie au majorat suma de pe contract, mutând integral contribuția angajatorului din decembrie 2017 la angajat, caz în care, dacă contribuțiile plătite de la 1 ianuarie le depășeau pe cele din decembrie 2017, angajatul a primit mai puțini bani;

➲fie au majorat suma de pe contract astfel încât, după plata noilor contribuții, netul din decembrie 2017 al angajatului să nu fie afectat.

În aceste condiții, pentru că foarte mulți sa­lariați (inclusiv de la stat) s-au regăsit în situațiile în care primeau bani mai puțini sau chiar erau nevoiți să aducă bani de acasă ca să își plătească dările la stat, Guvernul a emis, după cum se știe, OUG 3/2018. Astfel, s-a decis că ”persoanelor care au contract individual de muncă cu timp parțial li se vor reține contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate raportate la venitul brut de care beneficiază, iar diferența până la nivelul contribuțiilor aferente salariului minim pe economie va fi suportată în numele angajatului de instituția bugetară angajatoare sau de către angajatorul privat”.