Peste 42% dintre copiii din România, cu vârsta de 15 ani, au dificultăți în domeniul alfabetizării funcționale, arată date statistice prezentate în cadrul unei conferințe, care a avut loc săptămâna trecută, la Cluj, în organziarea Administrației Prezidențiale – Departamentului Educație și Cercetare în colaborare cu Facultatea de Studii Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

În septembrie 2012 a fost publicat primul raport al EU High Level Group of Experts on Literacy, care cuprinde cinci capitole despre nivelul analfabetismului funcțional în Europa, dar și recomandări de reducere a acestuia. Din acest raport, dar și din datele existente la nivel european rezultă că sistemul educațional românesc are probleme serioase în ceea ce privește alfabetizarea funcțională și multiplă, elevii români situându-se pe locul 49 din 65 la testarea PISA din 2009, la secțiunea lectura și înțelegerea textului. La secțiunea matematică și la științe – România s-a situat pe locul 47. La nivelul Europei, după România se mai află doar Albania.

Raportul Grupului la Nivel Înalt arată că 40,4% dintre elevii români sunt sub nivelul 2 (corespunzător evaluării PISA), ceea ce, practic, înseamnă incapacitatea acestora de a înțelege cele mai simple sarcini la examenele naționale. Potrivit informațiilor oferite de organizatori, acest lucru înseamnă, practic, că acești tineri nu vor putea accede decât la locuri de muncă care cer un nivel minim de educație. Potrivit reprezentanților Departamentului de Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale, procentul a ajuns în 2016 la peste 42%.

Potrivit specialiștilor, conceptul de ”alfabetizat funcțional” presupune o persoană capabilă să citească un text, să îl înțeleagă, să facă conexiunile cu ceea ce știa înainte de citirea textului, capacitatea sa de a-și formula un punct de vedere cu privire la ce a citit, de a exprima în scris sau oral punctul său de vedere și, nu în ultimul rând, de a aplica informațiile/cu­noștințele obținute în contexte de viață reală, adică funcționarea în societate.

 

Studiile arată că un nivel scăzut al acestor competențe are ca efect o creștere economică redusă și fără capacitatea de sustenabilitate. Din acest motiv, statele membre UE și-au propus ca țintă reducerea numărului elevilor de 15 ani, care au dificultăți în domeniul alfabetizării funcționale, la un procent mai mic de 15% până în 2020. În prezent, media europeană este de 20%.