Uniunea Europeană dispune de mai multe surse de venit: contribuţia statelor membre ale Uniunii, resursele proprii constituite din drepturile de importare impuse asupra produselor care provin din ţările care nu sunt membre ale Uniunii și dintr-un procentaj pe TVA care se reţine în fiecare ţară membră.

Uniunea Europeană percepe, de asemenea, impozit pe veniturile persoanelor care lucrează în instituţiile europene.

Principiile bugetului european

Pentru a fi alcătuit corect, bugetul european se ghidează după 8 principii, și anume:

– principiul anualităţii, adică sumele adunate și vărsate sunt votate pentru perioada care ţine de la 1 ianuarie la 31 decembrie a fiecărui an;

– principiul echilibrului: bugetul nu poate fi nici deficitar (mai mic), nici excedentar (mai mare). În același timp, sunt posibile bugete suplimentare sau rectificative;

– principiul unităţii și veridicităţii, ceea ce înseamnă că toate sumele vărsate și toate cheltuielile sunt grupate într-un singuri document bugetar de către toate instituţiile;

– principiul universalităţii (sau al non afectării), care înseamnă că sumele adunate nu trebuie să fie depășite de cheltuielile precise ale unui stat. Mai precis, România, de exemplu, nu poate cere Uniunii Europene ca sumele vărsate de alte state membre drept contribuţie să fie folosite pe teritoriul României pentru construcţia de autostrăzi (de exemplu) când interesul Uniunii Europene în ansamblu este pentru politica agricolă;

– principiul specialităţii, adică fiecare credit trebuie să fie utilizat numai pentru scopul pentru care a fost cerut și acordat;

– principiul bunei gestiuni financiare, care se traduce printr-o gestionare economicoasă, eficace și eficientă;

– principiul transparenţei, care prevede publicarea folosirii fondurilor;

– principiul unităţii de conturi, care prevede că euro este unica monedă contabilă, chiar dacă anumite tranzacţii sunt efectuate în alte monede.

Contribuţia fiecărui stat membru

Suma cu care contribuie fiecare stat membru la bugetul Uniunii Europene este calculată în funcţie de bogăţia și mărimea ţării, adică 0,73% din Pro-dusul Naţional Brut. Fiecare stat membru este atent la ceea ce se întoarce din bugetul UE în beneficiul teritoriului și/sau al populaţiei, cu titlul de politici comunitare. Un stat membru UE care varsă la bugetul UE mai mult decât ceea ce primește prin intermediul politicilor comunitare este nu-mit contributor net la bugetul Uniunii Europene.

Cine sunt cei mai mari contributori la buget

Pentru anul 2011 cei mai mari contributori au fost Germania (19,7 % din buget), Franţa cu 16,4 %, Italia – 13% și Marea Britanie cu 12,6 % din buget.

Statele care au contribuit cel mai puţin în 2011 au fost Malta, Estonia și Lituania a căror contribuţie la bugetul total al Uniunii Europene a fost de 0,1%.

România a contribuit cu 1,170 miliarde euro, adică 1,08 % din bugetul total al Uniunii Europene.