Sosirea anotimpului rece presupune o grijă deosebită pentru asigurarea alimentației vacilor de lapte. Asigurarea de stocuri suficiente și echilibrate de furaje trebuie să se afle în atenția fermierilor încă din toamnă, având în vedere că perioada de stabulație a bovinelor începe în octombrie și se termină în jurul datei de 15 aprilie.

Așadar, timp de aproa­pe 200 de zile, vacile nu vor putea beneficia de furaje verzi. Pentru a asigura alimentația corespunzătoare și de calitate a animalelor, trebuie avuți în vedere mai mulți indicatori. Stabilirea stocurilor se face prin cântărire, care se poate completa prin stabilirea volumului în unități cubice. Pentru evaluarea nece-sarului de hrană pentru o vacă, să spunem, de 600 kg și o producție medie zilnică de lapte cu 3,8-4% grăsime de 20 litri/zi, trebuie respectate câteva reguli. O astfel de vacă pentru o alimentație la discreție cu furaje voluminoase poate consuma 16,5 UIDL (unități de încărcare digestivă-lapte). În cazul în care se dispune de fân de lucer-nă și de siloz de porumb recoltat în faza de pârgă, cantitățile de hrană se calculează în modul următor.

 Fânul – pentru echilibrarea nutritivă a rației de bază se poate administra, de exemplu, 5 kg de fân de lucernă pe zi. Rezultă astfel o cantitate de 1000 de kg/animal, pentru toată perioa­da de 200 de zile. Pentru un kg de fân de bună calitate, unitatea de încărcare digestivă este de 1,04 UIDL, ceea ce înseamnă că din cele 16,5 UIDL fânul va asigura 4,42 UIDL. Calitatea fânului este foarte importantă. Un furaj de calitate scăzută produce o încărcare digestivă mai crescută, cotată la 1,10 UIDL și reduce ingestia celuilalt furaj voluminos, fapt care duce la scăderea aportului nutritiv. Așadar, în urma unei încărcări de 4,42 UIDL, restul de 12,08 UIDL pot fi asigurate prin siloz de porumb.

 Silozul de porumb – poate fi administrat la discreție însă consumul este limitat de capacitatea și timpul de retenție ruminal. Acest furaj are o valoare de încărcare de 1,03 UIDL, prin urmare, rezultă o cantitate zilnică de siloz de porumb de 11,72 kg, care reprezintă cantitatea de substanță uscată (SU) care poate fi ingerată de vacă. La un conținut de 35% de SU a silozului cele 11,72 de kg SU se asigură prin ingerarea a 33 de kg de siloz de porumb. Prin urmare, necesarul pentru un animal pentru întreaga perioadă de stabulație este de 33X200 de zile, adică 6.600 de kg.