Pe site-ul APIA pot fi găsite toate detaliile pe care orice fermier trebuie să le știe despre controlul prin teledetecţie (CwRS). Potrivit APIA, numărul producătorilor agricoli care vor fi verificați se va dubla. Controlul prin teledetecţie  se realizează pe baza eşantionării cererilor unice de plată pentru controlul pe teren în cadrul anului de cerere 2016.

 

Ce verificări se vor efectua

Pentru fiecare parcelă a fermierilor selectaţi la controlul prin teledetecţie se vor verifica: ● Detectarea caracteristicilor neeligibile (apă, clădire, pădure) şi determinarea suprafeţei eligibile pentru schemele de suprafață, incluzând respectarea dimensiunii minime a parcelei; ● utilizarea terenului (tipul de suprafaţă agricolă); ● culturile care fac obiectul plăţilor cuplate; ● culturile care fac obiectul diversificării; ● caracteristicile care fac obiectul Ariilor de Interes Ecologic; ● respectarea normelor privind Ecocondiționalitatea.

Pentru a asigura nivelul minim de încredere şi reprezentativitate, vor fi controlate, pe imaginea satelitară, toate parcelele fermierului declarate în anul de cerere 2016 și incluse în perimetrul imaginii, iar pentru parcelele neacoperite de imagine se vor realiza vizite la fața locului sau se extrapolează rezultatele controlului în conformitate cu precizările documentului de lucru.

 

Controlul, efectuat pe 20 de site-uri

Activitatea de control prin teledetecţie este structurată pe zone de control ce cuprind un total de 20 site-uri, un site = 840 kmp. Din cei 150.000 de fermieri controlabili pe aceste suprafețe, va fi verificat un eșantion de maximum 85.000 de producători agricoli și o suprafață de 30.000 de kmp. Pentru anul 2016, APIA a decis delegarea controlului prin teledetecţie către un prestator, selectat prin aplicarea legislației naționale în domeniul achizițiilor publice.

 

Există și un eșantion de supracontrol

 

Eșantionul de supracontrol pentru fermierii controlați CwRS se va compune dintr-un număr de 100 de dosare controlate de APIA și dintr-un eșantion de 2% din fermieri selectați pentru CwRS, controlat de prestatorul extern QC, controlul calității controlului prin teledetecție. Astfel controlul celor 100 de dosare se realizează clasic pe teren, fără prezența fermierului. La efectuarea controlului se vor avea în vedere parcelele identificate de fermieri în IPA-Online și datele din declarație (aceleași cu cele trimise la prestator pentru realizarea CwRS). La efectuarea supracontrolului sunt luate în considerare toate parcelele declarate de fermier. Suprafețele măsurate vor face obiectul confruntării cu rezultatele prestatorului dar și cu cele obținute de funcționarii APIA la foto-interpretarea realizată folosind baza de date a prestatorului CwRS. În acest sens se vor compara shp-urile rezultate în urma realizării controlului de către prestator cu cele rezultate la verificările realizate de către APIA.