Trei situri Natura 2000 de importanță comunitară (SCI), printre care și Scroviștea, din județul Ilfov, au fost incluse într-un proiect privind evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România – ValueEcoServ – în valoare de 1,253 milioane de lei, au anunțat, în cadrul conferinței de închidere a programului, reprezentanții Fundației Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă, promotorii inițiativei.

Proiectul, finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Lichtenstein și Norvegia în cadrul Programului RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor“, a fost implementat, așadar, în trei situri Natura 2000 de importanță comunitară (SCI), respectiv Apuseni, Deniz Tepe și Scroviștea, județele beneficiare fiind: Alba, Bihor, Cluj, Dâmbovița, Ilfov, Prahova și Tulcea.

Scopul inițiativei a vi­zat îmbunătățirea cu­noașterii privind con­tribuția ecosistemelor naturale și semi-naturale din zonele protejate la principalele sectoare economice din România, asistarea factorilor de decizie în elaborarea politicilor privind integrarea valorii economice a serviciilor ecosistemice în sistemele contabile și de raportare și îmbunătățirea nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a diferitelor grupuri de interese, inclusiv a publicului larg, în legătură cu serviciile ecosistemice.

Aria de implementare a proiectului a fost mărită, pe parcursul derulării acestuia, în cel puțin 10 arii protejate de importanță comunitară, selectate pe baza similarității configurației structurale cu cele trei zone-pilot și ținând cont de disponibilitatea datelor și a administratorilor/custozilor de a participa la procesul de evaluare a serviciilor ecosistemice.

Bugetul total al proiectului a fost de 282.903 euro (1,253 milioane lei), dintre care 85% prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009 – 2014, iar 5% din bugetul național și 10% cofinanțare din partea pro­motorului de proiect.

Peste 500 de milioane de euro, granturi SEE

Recent, România a parafat două Memorandumuri de Înțelegere pentru a beneficia de fonduri nerambursabile în valoare de 502 milioane de euro, prin intermediul granturilor SEE (Spațiul Economic European) și Norvegiene din exercițiul financiar 2014 – 2021. Conform noilor acorduri, se va avea în vedere finanțarea unor domenii, precum: dezvoltarea locală și combaterea sărăciei, îmbunătățirea si­tuației romilor, sănătate publică, inovare, mediu de afaceri și IMM-uri, sectorul ONG, cercetare și educație, eficiență energetică, energie regenerabilă și mediu, patrimoniu și schimb cultural, justiție, servicii corecționale și afaceri interne. În cadrul perioadei de programare 2009 – 2014, România beneficiază, până în 2017, de o alocare de 306 milioane de euro, ce sprijină proiecte în domenii, precum: sănătatea publică, copii și tineri în situații de risc, patrimoniu cultural, cerce­tare și burse, sectorul ONG, reducerea sărăciei, justiție și afaceri interne, protecția mediului etc. Rata de absorbție pe aceste fonduri era, la 1 august 2016, de 68%.

Începând cu 13 octombrie 2016, România implementează cadrul financiar 2014 – 2021 al acestor fonduri, cu o alocare totală de, așa cum arătam mai sus, 502,5 milioane de euro. Prin intermediul Granturilor SEE, proiectele derulate vor primi finanțare în valoare de 275,2 milioane de euro, în timp ce prin Granturile Norvegiene există fonduri de 227,3 milioane de euro.

 

Un ecosistem valoros

Datele oficiale arată că România adăpostește cele mai valoroase ecosisteme din Europa pe nu mai puțin de 1,6 milioane de hectare (rezervații științifice, rezervații naturale, parcuri naționale, parcuri naturale, monumente ale naturii), la care se adaugă Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu cele 580.000 de hectare.