Doar câteva săptămâni ne mai despart de ultimul sunet al clopoţelului din anul de învăţământ 2011-2012. Pe toată perioada vacanţei, mulţi dintre elevii şi studenţii dornici să câştige un ban de buzunar vor căuta să se angajeze. Dacă oferi o şansă acestor tineri, statul îţi dă o recompensă consistentă.
Fă-le contract ­individual de muncă
Ca patron, vara poate fi sezonul care să-ţi aducă cel mai mare profit de peste an. În cele trei luni de vacanţă, elevii şi studenţii caută cu disperare să-şi ocupe timpul liber muncind în orice domeniu, numai să câştige ceva  bănuţi. Iar în cazul în care eşti dispus să întinzi o mână de ajutor tinerilor care vor să facă parte din echipa ta, te vei bucura de anumite beneficii din partea statului. Lunar, vei primi un stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă.
“Beneficiază de stimulentul financiar lunar angajatorii care, pe perioada vacanţelor încadrează în muncă elevi şi studenţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial şi în baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară, este egală sau mai mică decât durata vacanţei. Tinerii în vârstă de până la 18 ani cu contractul in-dividual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână se consideră cu normă întreagă. Perioada maximă de acordare a sti-mulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic”, susţine Iulian Gavrilescu, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov (AJOFM).       
Ce acte trebuie să depui la AJOFM
Pentru a intra în posesia ajutorului oferit de stat, în cel mult 30 de zile de la încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor trebuie să depui la Agenţia Judeţeană pen-tru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov următoarele acte:
 o cerere;
 un tabel nominal cuprinzând elevii şi studenţii încadraţi în muncă pe perioada vacanţelor;
 o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ prin care se atestă că angajatul are statutul de elev, sau după caz, de student şi urmează ­cursurile într-o insti-tuţie de învăţământ de stat sau particular, cuprinzând şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă;
 actul de identitate al elevului sau studentului în xerocopie;
 copia contractului de muncă, încheiat cu respectarea condiţiilor de vârstă şi al regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă;
 declaraţia ta pe proprie răspundere că nu te regăseşti în una dintre următoarele situaţii: nu ai încadrat în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a va-canţei şi nu ai beneficiat de stimulentul financiar pe o pe­rioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.
Și tinerii sunt susţinuţi
În cazul în care eşti elev la liceu, e bine să ştii că Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov sprijină şi tinerii.
Reprezentanţii instituţiei în colaborare cu cei ai Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ilfov au demarat programul „De la şcoală la viaţa profesi-onală, spre carieră”.
Astfel, echipe ale AJOFM Ilfov s-au întâlnit cu elevii din cadrul liceelor şi grupurilor şcolare: Liceul Teoretic “Tra­ian Lălescu” Brăneşti; Grupul Şcolar “Cezar Nicolau” Brăneşti; Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” Brăneşti, şi le-au oferit pliante, materiale informative cu privire la legislaţia şi oportunităţile de angajare pe piaţa muncii inter-nă, cât şi în Spaţiul Uniunii Europene.
Pentru relaţii suplimentare poţi accesa site-ul
www.ilfov.anofm.ro sau te poţi adresa reprezentanţilor agenţiei mergând direct la sediul A.J.O.F.M. Ilfov, din str. Rugi-noasa nr.4, sect 4, Bucureşti sau sunând la telefon: 0785.280.308; 0785.280.309, pesoană de contact: Simona Gavrilă – inspector principal, compartimentul Relaţii cu angajatorii şi ajutoare de stat.
Tineri căutând locuri de muncă