Începând cu 1 ianuarie 2014, au intrat în vigoare, în România, cerințele legale în materie de gestionare prevăzute la Punctul B din Anexa II a Regulamentului CE nr. 73/2009, SMR 9-15.

Astfel, acordarea formelor de sprijin din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune și a anumitor plăți din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală (Pilonul al II-lea) se face doar către agricultorii care respectă normele obligatorii în domeniul mediului, al sănătății publice, a animalelor și plantelor, precum și al bunăstării animalelor.

Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 9 – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor, astfel:

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.

2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosanitară din raza teritorială în care își desfășoară activitatea.

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate, stabilite în condițiile legii.

5. Să respecte con­dițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatațiile agricole, așa cum sunt prevăzute la capitolul VI, pct. 6.3 — 6.6 din Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă.

6. Toți fermierii trebuie să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație.

Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiționalitate conduce la reducerea plăților sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulți ani, cu exceptia cazurilor de forță majoră sau circumstanțe excepționale care au împiedicat respectarea acestor norme.

Detalii se pot găsi la adresa: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_eco-cond_pt_2014_19_mai.pdf