La sfârșitul lunii august a.c., pe 26 și 31, au avut loc două ședințe ale Consiliului Județean Ilfov. Dacă în cea din ultima zi a lunii august a fost supus aprobării consilieriilor județeni un singur proiect de hotărâre – acela privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la UAT – Consiliul Local Tunari, pe 26.08.2021, Ordinea de zi a ședinței a cuprins 21 de proiecte de hotărâri.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 566, ediția print

Așadar, în ceea ce privește proiectul întocmit pentru deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul județului Ilfov – Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la UAT – Consiliul Local Tunari, a fost vorba despre 300.000 de lei alocați administrației comunei Tunari, pentru a achita facturile rămase restante (la plata utilităților aferente Primăriei și instituțiilor subordonate – școală, grădiniță, afterschool). Potrivit adresei înaintate de Primăria Tunari, Consiliului Județean, prin care solicită sprijin financiar, la data de 30.08.2021 – valoarea totală a restanțelor la plata facturilor către ENEL și Engie România era de 524,027,53 lei. Condiția CJI pentru acordarea împrumutului de 300.000 de lei a fost aceea de restituire a sumei, de către UAT Tunari, prin Consiliul Local, până pe 31 decembrie 2022.

Pe 26 august 2021, primul dintre proiectele de hotărâri adoptate a fost acela privind aprobarea Regulamentului de amplasare a construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, pe poduri și pasaje, precum și a utilizării locurilor de parcare din zona drumurilor județene. Documentul stabilește condițiile privind emiterea acordului prealabil, a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului pentru utilizarea parcărilor din zona drumurilor județene, precum și condițiile privind amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor de interes județean aflate în administrarea CJI. Regulamentul are 5 anexe.

Bani pentru investiții de interes public

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe pentru asigurarea finanțării unui obiectiv de investiții de interes public a fost, de asemenea, aprobat în cadrul ședinței CJI, din 26 august. Este vorba despre 120 de milioane de lei, împrumut cu o maturitate de 15 ani, care să completeze valoarea totală a obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene din Ilfov – DJ401A km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)” – respectiv 160.800.317,78 lei. Contribuția de la bugetul local al județului este, așadar, de 40.800.317,78 lei, aceasta asigurând integral plata serviciului anual al datoriei publice locale, impozitelor și taxelor aferente realizării obiectivului de investiții și a altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile.

Preluarea unor sectoare de drum, de la UAT-uri, tot pentru reabilitare și modernizare, cu bani de la bugetul local al județului

În continuare, au fost aprobate modificări ale două hotărâri CJI care au vizat actualizarea documentațiilor tehnico-economice, în etapa de proiectare, pentru obiectivele de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ101J între DJ101 și Mănăstirea Sf. Nicolae, Sitaru” și ”Pod pe DJ101B, km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia” și alte trei proiecte de preluare în administrarea CJI a unor sectoare de drum, aflate în domeniiile publice al comunelor Cornetu (străzile Slt. Stanciu Gheorghiță, Zăvoiului, Daliilor, Lalelelor, Levănțica), Petrăchioaia (drumul comunal DE102, care se va declara drum de interes public județean, din local, și va avea indicativul DJ102, cu origine km. 0+000 Dascălu și destinație km. 0+569 Petrăchioaia (DJ402)) și Dascălu (drumul comunal DE102/0, care se va declara, de asemenea, de interes județean și va avea indicativul DJ102, cu origine km. 0+000 Dascălu și destinație km. 0+569 Petrăchioaia (DJ402)). Consilierii județeni au fost de acord și cu asocierea CJI cu UAT Afumați, prin Consiliul Local al comunei, în vederea execuției asfaltării pe Str. Vlad Țepeș, din localitate.

Cost mediu de întreținere

Următorul proiect aprobat a fost pentru stabilirea costului mediu lunar de întreținere/beneficiar pentru beneficiarii care se află în Centrul de Abilitare și Reabilitare Bălăceanca din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov pentru anul 2021. Calculat în baza cheltuielilor efectuate în 2020, acest cost mediu s-a stabilit la 8.023 lei/lună. 

Componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul CJI și ROF-ul acesteia

A fost modificată și completată HCJI 138/2020 privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei. Aceasta este compusă din Andreea Necșulescu (Registrul Urbaniștilor), Mircea Chira (Ordinul Arhitecților), Claudiu Runceanu (Univ. de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”), Alina Fărcaș (Dir. de dezvoltare teritorială ­MDLPA), Alina Posteiu (APM Ilfov), ­Marijana ­Cazan (A.N. Apele ­Române SGA Ilfov), ­Anca ­Musceleanu (OCPI ­Ilfov), ­Daniel Dajiu (Direcția Poliție Rutieră Ilfov), Daniel Livezeanu (TPBI), ­Constantin ­Călinoiu (Direcția Investiții – Serviciu Drumuri Jude­țene CJI), Ștefan Rădulescu și Vincențiu Voicu (vicepreședinți CJI), Dorin Cândea, Ștefan A. Rădulescu, Ilie Ioan, Cristian Mătărău și Cornel Constantin Ofițeru (consilieri județeni). Există, de asemenea, și o listă cu 7 membrii suplenați pentru Comisie.