Îngrijirile medicale reprezintă o alternativă la spitalizarea pelungită și o soluție pentru pacienții care nu pot să părăsească mediul familial. Concret, după tratamentele efectuate în spital sub stricta supraveghere a cadrelor medicale, dacă însănătoșirea ta  depinde în continuare de terapie, poți fi îngrijit acasă de către specialiști. Dar, numai dacă ești asigurat la sănătate și dacă respecți condițiile impuse de autorități. Dr. Aurelia Isărescu, președintele CAS Ilfov îți oferă toate informațiile de care ai nevoie pentru a beneficia de  îngrijiri medicale la tine acasă. 

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se acordă de către furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate. În cazul în care ai nevoie de asemenea servicii, trebuie să știi că pentru a fi tratat acasă, e obligatoriu să ai o recomandare de la medicul de specialitate din ambulatoriu care îți monitorizează starea de sănătate. Conform legii, recomandarea poate fi făcută inclusiv de către medicii de familie și de către medicul de specialitate din spitale care ți-a făcut tratamentul. Aceasta trebuie să fie în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia și statusul tău de performanță. Medicul care îți dă recomandarea este obligat să precizeze activitățile zilnice pe care nu le poți  ­îndeplini.   

Nu poți fi îngrijit la domiciliu mai mult de 90 de zile în 11 luni  

“Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilește de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicității/periodicității serviciilor, con­semnate în formularul “Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”, pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice. Însă, bolnavii nu pot beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu mai mult de 90 zile în ultimele 11 luni. Aceste servicii se acordă timp de 30 de zile consecutiv, inclusiv sâmbăta și duminica precum și în cadrul sărbătorilor legale.” 

Pași spre obținerea acestor servicii 

“În primul rând, trebuie să fii asigurat la sănătate. De asemenea, este obligatoriu să ai recomandarea medicală. Aceasta se eliberează în trei exemplare, din care un exemplar rămâne la medic. Un exemplar, împreună cu cererea de acordare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, îl depui la Casa de Asigurări de Sănătate. O poți face tu sau unul din membrii familiei, părinte, soț/soție, fiu/fiică, sau o altă persoană împuternicită de tine ori de reprezentantul tău legal. Al treilea exemplar rămâne la tine, urmând a fi predat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu care îți va acorda serviciile respective, dacă cererea a fost aprobată, împreună cu decizia de acordare de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu”, explică dr. Aurelia Isărescu.

Unde le depui? 

Dacă ești în evidența Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov, cererea și toate documentele necesare trebuie să le depui la CAS Ilfov. Instituția se află pe str. Aviator Po­pișteanu nr. 46 ori la telefon 021/224.19.82 sau 021/224.19.83. Cum ajungi cel mai ușor la CAS Ilfov? De la Gara de Nord, ia autobuzul 105 până la stația bulevardul Expoziției apoi întoarcete până la str. Aviator Popișteanu nr. 46.  Poți ajunge și de la metrou de la Piața Victoriei cu autobuzul 300 până la stația Aviator Popișteanu apoi te întorci până la intersecția semaforizată și mergi pe Strada Popișteanu înainte, până se bifurcă drumul. Apoi mergi pe partea stângă până la intersecție și undeva pe partea dreaptă e nr. 46.

Acte necesare

 cerere depusă de tine (după caz, de unul din membrii familiei sau de reprezentantul tău legal) la casa de asigurări de sănătate în evidența căreia te afli; 

 un document care atestă calitatea de asigurat; 

 actul de identitate (în copie);

 codul numeric personal – CNP; 

o recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/  îngrijiri paliative la domiciliu; 

declarați pe proprie răspundere din care să rezulte că afecțiunea nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv;

 dacă pacientul este un copil în vârsta de până la 14 ani trebuie să  atașezi o dovadă cu specificarea domiciliului minorului și certificatul de naștere (în copie) cu codul numeric personal – CNP. Copiile se vizează de către casa de asigurări de sănătate pe baza originalelor.