Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a efectuat o analiză a celor mai frecvent întâlnite greşeli ale fermierilor care depun proiecte pentru accesarea de fonduri europene. Aceste greşeli au consecinţe nefaste pentru beneficiari. Prin urmare, AFIR a dat publicităţii o listă cu aceste erori care trebuie evitate. Iată, care sunt acestea!

● Propunerea  unor soluții constructive, în cadrul proiectelor de investiții complexe, care au fost subevaluate sau supraevaluate la momentul depunerii cererii de finanțare;

● Alegerea locului investiției în zone mai greu accesibile, fără utilități, cu cheltuieli mari suportate pe neeligibil, cheltuieli care nu sunt prinse inițial în bugetul investiției, dar care îngreunează cash-flow-ul solicitantului și pot duce la imposibilitatea realizării investiției;

● Complicarea proiectelor prin încercarea de a obține un punctaj cât mai mare: investiții în energie regenerabilă, cultură ecologică, etc., ulterior renunțând la acestea prin solicitări de acte adiționale;

● Lipsa unui studiu de piaț? solid ?naintea propunerii unei investi?ii ? de ex. multe investi?ă solid înaintea propunerii unei investiții – de ex. multe investiții realizate pe același sector, în aceeași zonă, care ulterior se dovedesc neviabile;

● În cadrul Măsurii 112 achizițiile de teren propuse prin planul de afaceri au condus la probleme, deoarece prețul terenului a crescut foarte mult de la momentul depunerii cererii;

● Achiziţiile de teren în cadrul Măsurii 112: contracte vânzare-cumpărare prin notariat  încheiate de beneficiar împreună cu soţ/soţie; vânzătorul are terenul în indiviziune cu alţi proprietari; “promisiune de vânzare” în loc de contract de vânzare-cumpărare;

● Nerespectarea planului de afaceri, în special prin modificarea planului de culturi, ceea ce determină întocmirea de note de aprobare;

● Imposibilitatea dovedirii investirii a  minim 30% din ajutorul nerambursabil, datorită scăderii preţurilor pentru Măsura 112;

● Nerespectarea proiectului tehnic în faza de plată, pentru proiectele complexe;

– Introducerea în caietul de sarcini anexat la invitațiile de participare, în cazul selecției de oferte, a unor cerințe pe care însuși beneficiarul, în procesul de evaluare a ofertelor, nu le respectă;

● Beneficiarii nu se asigură de respectarea de către toti ofertanții a caietelor de sarcini/a proiectului tehnic (referitor la listele de cantități) rezumându-se doar la verificarea criteriului ”prețul cel mai mic” ;

● Beneficiarii nu se asigură suficient de capacitatea ofertanților de a furniza bunuri care să respecte cerințele tehnice, de a avea capacitatea executării anumitor lucrări sau de prestarea de servicii de calitate fără a fi pus în dificultate/ în întârziere prin neprecizarea în cerințele caietului de sarcini a Codurilor CAEN necesare pentru care să existe activități autorizate beneficiarului de a furniza/executa/presta;

● Nu se pune accent pe documentele justificative prezentate de către ofertanții străini privitor la lipsa conflictelor de interese.  Aceste greșeli pot duce la anularea procedurilor de achiziții cu reluarea procedurii fiind astfel afectată implementarea proiectului.