Mai mulţi deputaţi propun ca familiilor nevoiaşe să le fie sistate ajutoarele sociale, dacă nu îşi trimit copiii la şcoală, o iniţiativă legislativă în acest sens aflându-se în consultare publică la Senat.

Propunerea de completare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat prevede ca familiile nevoiaşe care au în întreţinere copii de vârstă şcolară să poată beneficia de ajutor social doar în condiţiile în care copiii frecventează, fără întrerupere, cursurile şcolare. Prin proiect se propune ca inspectoratul şcolar să transmită agenţiei teritoriale situaţia privind frecventarea cursurilor de către aceşti copii, iar plata ajutorului social să fie sistată în cazul în care se constată existenţa a peste 100 de absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar.

În expunerea de motive, iniţiatorii menţionează că abandonul şcolar a devenit un fenomen social care a căpătat proporţii îngrijorătoare în ultima perioadă, cei mai afectaţi de acest flagel fiind copiii proveniţi din categoriile sociale defavorizate.

Semnatarii proiectului arată că unul dintre efectele imediate ale abandonului şcolar constă în implicarea acestor copii în activitatea infracţională şi că minorii care abandonează învăţământul sunt principalele victime ale reţelelor de trafic de persoane şi ale cerşetoriei. Potrivit acestora, conţinutul legal al articolului 380 din Codul Penal, care incriminează împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu, nu pare să fi produs efecte juridice, de la adoptare şi până în prezent.

”O astfel de măsură, care să reflecte şi importanţa combaterii abandonului şcolar prin instituirea unor sancţiuni pentru cei care nu îşi lasă copiii să se bucure de dreptul fundamental la educaţie, este pe deplin necesară în actualul context, în care România are una dintre cele mai mari rate ale analfabetismului din Europa, în care avem prea multe cazuri de copii exploataţi şi puşi să cerşească şi în care termenul de copil făcut pentru alocaţie nu este unul străin”, susţin iniţiatorii.