Lanțurile de farmacii vor fi luate la puricat. Reprezentanți ai Ministerului Sănătății și cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate vor efectua controale în farmacii pentru a constata dacă se aprovizionează cu medicamente care se eliberează compensat și gratuit și cum sunt acordate acestea.

 Autoritățile statului demarează o amplă acțiune de verificare a obligațiilor legale pe care le au farmaciile aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Timp de o lună, echipe mixte de inspectori vor verifica modul în care sunt aprovizionate farmaciile și în care se respectă eliberarea medicamentelor compensate și gratuite. “În condițiile în care un pacient solicită un medicament prescris de medic, iar farmacia nu are în stoc medicamentele compensate la prețuri mai mici sau egale cu prețul de referință, aceasta are obligația de a se aproviziona în termen de 24 de ore, pentru bolile acute și 48 de ore, pentru cele cronice. În niciun caz farmacia nu trebuie să propună pacientului un medicament mai scump, pentru care trebuie să plătească coplată”, explică dr. Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătății. Legal, farmaciile au obligația de a se aproviziona în mod continuu cu medicamentele care sunt acordate în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, cu sau fără contribuție personală, mai precis, medicamentele compensate și gratuite. Eliberarea unui medicament care necesită o plată mai mare din partea pacientului se poate realiza numai dacă medicul a indicat în prescripție denumirea comercială a produsului respectiv, sau a fost solicitat de pacient. De asemenea, în farmacii trebuie să fie afișate, la loc vizibil, liste cu drepturile pacienților care se aprovizionează din acele unități.