Potrivit unui proiect pentru aprobarea Nor­­­­melor metodologice privind modul de calcul și de colectare precum și termenele de plată aferente tarifului de îmbunătățiri funciare, be­­­neficiarii lucrărilor de îmbunătăţiri funciare sau moştenitorii de drept ai acestora vor fi obligaţi să achite Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) un „tarif de îmbunătăţiri funciare”. Așadar, vor avea de plătit această nouă taxă beneficiarii direcţi sau indirecţi ai amenajărilor pentru irigaţii, desecări sau de combatere a eroziunii solului.

Tariful se va calcula în funcţie de categoriile de lucrări, „astfel încât să asigure exploatarea echitabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare în vederea protejării in-tereselor tuturor beneficiarilor”.

Cine nu plătește, „ars” la subvenţie

Proiectul prevede că neachitarea la termenul scadent a obligaţiei de plată conduce la aplicarea de penalități debitorului. „Sumele datorate și neachitate la termen de către beneficiari vor fi compensate cu sumele de orice natură cuvenite acestora din partea unor instituţii române”, precizează actul normativ, în această categorie in-trând și subvenţiile.