Ultima lună pentru depunea cererilor de finanțare (sesiunile anului 2016) pentru dezvoltare rurală

˜ Spre exemplu, pe sM 7.2, primăriile pot obține bani pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – componenta infrastructură de apă/apă uzată

Unul dintre punctele de pe Ordinea de zi a celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov (din 26 septembrie a.c.) s-a referit la gradul de absorbție a fondurilor europene în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) la nivelul județului.

Informarea a fost fă­cută de către Cristian Șlincu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Ru­rale (OJFIR) Ilfov, subunitate cu personalitate juridică a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), aflat în subordinea Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 8 Bu­curești – Ilfov.

După cum bine se știe, prin PNDR 2014 – 2020 se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spațiului rural. Iar investitorii au, așadar, noi oportunități financiare pentru proiecte de investiții în dezvoltarea agriculturii și a zonei rurale. Concret, fermierii, societățile private și autoritățile publice locale au la dispoziție aproximativ 8 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru investiții la standarde europene, eficiente și rentabile.

Iar principalele prio­rități de dezvoltare rurală pentru perioada de programare 2014 – 2020 sunt:

Ü modernizarea și creș­terea viabilității ex­ploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, des­­­chiderea către piață și procesarea produselor agricole; încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;

Ü dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale și crearea de noi locuri de muncă;

Ü încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;

Ü promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat;

Ü încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea co­mu­nității prin intermediul abordării LEADER.

 

Pentru ce submăsuri se mai pot depune cereri de finanțare?

Începând cu 25 martie 2015, AFIR a deschis sesiunea anuală continuă pentru depunerea de proiecte pentru sM (submăsura) 4.1 – Investiții în exploatații agricole, sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și sM 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, ulterior fiind deschise sesiuni de depunere proiecte pentru încă 6 măsuri de finanțare. Termenul maxim pentru depunerea de proiecte a fost 18 decembrie 2015.

În 28 aprilie anul curent a fost deschisă sesiunea pentru depunerea de proiecte pe sM 4.1 – Investiții în exploatații agricole, sM 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, sM 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici și sM 16.4 – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare, în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale, precum și în vederea realizării de activități corelate de promovare în context local, ulterior fiind deschise sesiuni pentru depunerea de proiecte pe încă 7 submăsuri de finanțare. Termenul maxim pentru depunerea proiectelor în cadrul acestora este 30 octombrie, însă pentru o mare parte alocarea financiară a fost deja epuizată.

În prezent se mai pot depune proiecte pe submăsurile:

Ü sM 4.1 – Investiții în exploatații agricole – sector fermă de familie;

Ü sM 4.1a – Investiții în exploatații pomicole;

Ü sM 4.2 – Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole;

Ü sM 4.2a – Investiții pentru procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol;

Ü sM 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici;

Ü sM 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – componenta infrastructură de apă/apă uzată;

Ü Schema de ajutor de stat GBER ”Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”.

Ghidurile solicitantului pentru aceaste submăsuri sunt disponibile pe site-ul www.afir.info.

 

51 de proiecte, aprobate pentru finanțare

La nivelul județului Ilfov, pentru perioada de finanțare 2014 – 2020 au fost semnate 51 de contracte, pentru proiectele depuse în sesiunile din anul 2015 (cele mai multe dintre ele, respectiv 29, pentru măsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale). Valoarea totală a finanțării pentru contractele semnate a fost de 4,705,269 euro, din care s-au plătit 1,507,455 euro. Alte 128 de proiecte au fost deja depuse la OJFIR pentru sesiunile anului 2016, fiind în curs de evaluare.

La nivel național, suma alocată pe sesiunile anului 2016 este de 1,359,975,160 euro, au fost depuse peste 10.000 de cereri de finanțare (cele mai multe pentru măsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri), cu o valoare totală de 1,309,733,212 euro. S-a semnat finanțare pentru 128 de proiecte a căror valoare însumată este de 9,622,476 euro.

 

Trecut: PNDR 2007-2013, în cifre, în Ilfov și București

Măsurile pentru care s-au depus proiecte în cadrul PNDR 2007 – 2013, din martie 2008 până în iulie 2014, au vizat:

– Instalarea tinerilor fermieri – (M. 112);

– Modernizarea exploatataților agricole – (M. 121);

– Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere – (M. 123);

– Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii – (M. 125);

– Sprijinirea fermelor agricole de subzistență – (M. 141);

– Înființarea grupurilor de producători – (M. 142);

– Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi – (M. 312);

– Încurajarea activităților turistice – (M. 313);

– Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale – (M. 322).

 

S-au depus, în total, 691 de cereri de finanțare, din care au fost selectate 368. Dintre acestea, s-au semnat 265 de contracte și au fost, până acum, finalizate 117. 106 contracte au fost reziliate, iar 42 sunt în curs de finalizare. Valoarea totală plătită a fost de 211,975,272 lei (circa 50 de milioane de euro).