Această comună aflată la 45 de kilometri de București este gospodărită de 12 ani de primarul Ion Samoilă. Cel mai destoinic edil pe care l-a avut această localitate, după cum ne-au spus, aproape la unison, locuitorii acesteia. Deși nu se poate lăuda cu un buget la fel de consistent ca al altor primari din așezări ilfovene mult mai bo-gate, Ion Samoilă a chibzuit cu inteligență fiecare bănuț al obștei. Primarul a avut grijă să nu risipească fondurile pe proiecte inutile cetățenilor. Împreună cu consiliul local a demarat proiecte care să crească nivelul de confort și civilizație al concetățenilor săi, înscriind comuna pe drumul modernității.

În mandatul 2008-2012 primarul Samoilă a finalizat și a dezvoltat multe dintre proiectele începute în anii anteriori. Astfel a fost dus la bun sfârșit sistemul de apă cu-rentă (conducta principală) din satele Gruiu, Șanțu-Florești și Lipia. A fost extinsă alimentarea cu apă în Siliștea Snagovului. S-a introdus apa curentă în gospodăriile din Gruiu, Lipia și Șanțu-Florești. Se va demara construcția rețelei de canalizare cu vacuum laolaltă cu construirea a trei stații de epurare. Totodată, s-au asfaltat numeroase drumuri comunale și au fost reparate drumurile neasfaltate prin pietruire sau așternerea unui strat de criblură. Primăria s-a ocupat și de finalizarea rețelei de gaze natu-rale în comună, precum și de extinderea iluminatului public în Siliștea Snagovului.

O atenție deosebită a acordat-o Ion Samoilă infrastructurii sistemului de învățământ. Școlile și grădinițele din comună au astfel, prin grija primarului, o față nouă. S-au renovat s-au extins și s-au consolidat toate unitățile de învățamânt din Coadele, Gruiu, Siliștea, Lipia, Șanțu-Florești. S-au montat termopane, s-a in­trodus încălzirea centrală, au fost achiziționate calculatoare.

Se preconizează construirea unei gădinițe cu orar prelungit din fondurile MECT, proiectul aflându-se în stadiul de studiu de prefezabilitate. Se estimează că lucrările vor începe în cursul acestui an, urmând a fi terminate în 2013.

Ion Samoilă dorește, de asemenea, construirea de parcuri și locuri de joacă pentru copii în toate localitățile comunei. Un proiect care a beneficiat de aportul unui fiu al comunei, Sorin Marpozan, este cel care are în vedere amenajarea unui teren de fotbal înconjurat de tribune. Dl. Marpozan a fost cel care a facilitat demararea acestei investiții prin donarea a 12.800 mp de teren, proiectul urmând să fie inau­gurat pe 1 septembrie anul acesta. N-a fost uitată nici rețeaua sanitară a comunei. Au fost renovate toate dispensarele localității, s-au extins spațiile casei de nașteri din Lipia au fost igienizate farmaciile.

Un om cu o inimă mare cât un munte

Activitatea primarului Ion Samoilă are o importantă componentă socială. Omul cu inimă mare, Ion Samoilă, a demarat programe de susținere și premiere a elevilor olimpici din comună. Totodată a premiat și participanții concursului ”Sanitarii pri­ce­puți” care s-au clasat pe locul doi la etapa ju­dețeană desfășurată la Otopeni. Primă-ria a inițiat și un program de sprijinire a copiilor cu o situație materială precară alocând fonduri pentru susținerea acestora încercându-se prin această măsură evitarea sau limitarea  abandonului școlar. Tot din fondurile primăriei au fost reconstruite casele a șase locuitori ai comunei care fuseseră complet distruse de un incendiu. În concluzie, toți cei defavorizați de soartă știu că pot găsi oricând sprijin la primarul Ion Samoilă.

Toate acestea i-au făcut pe cetățenii localității să-și dorească, așa cum spuneam, ca primul lor gospodar să-și continue activitatea dedicată în totalitate bunăstării semenilor săi.

Primarul s-a aplecat și asupra nevoilor spirituale ale concetățenilor. Pentru aceasta au fost reparate și renovate  bisericile din Siliștea Snagovului, Gruiu, Lipia și Bojdani. A fost realizată o catapeteasmă nouă la lăcașul din Siliștea și a fost împrejmuită biserica.


Domnul Samoilă ne-a ajutat mereu. Pe lângă toate realizările din localitate, am avut ușa dechisă la primărie și ne-a ajutat să rezolvăm toate problemele.

Aurelia Dorobanțu

Primarul vechi este al nostru. Ăștia doi nici nu știu de ce candidează. Samoilă ne-a jutat mereu și el este primarul nostru.

Tinca Pantilie

Eu sunt student. Vreau să vă spun că actualul primar a investit în educație, avem aici trupă de teatru, cântăreți, tot ce trebuie. Să nu mai zic că se fac cursuri de înot, asfaltările sunt terminate, ca să nu mai zic de faptul că a realizat apa și canalizarea.

George Ghiulea

Pe ăștia doi, care candidează contra primarului nostru, nici nu îi cunosc. Ce or vrea pe aici, habar n-am!.

Viorel Popa