Toamna vine cu neînțelegeri între consilierii județeni ilfoveni

În afara sălii de ședințe, consilierii județeni ilfoveni par că se înțeleg bine, și par că au lăsat deoparte problemele care i-au dezbinat la momentul constituirii, la a treia încercare, a noului Consiliu Județean Ilfov (CJI). Atunci, timp de ore bune s-au aruncat tot felul de vorbe și reproșuri, mergând chiar până la intervenția forțelor de ordine și formularea de plângeri penale…

Așadar, după o vară liniștită, încheiată cu un stagiu de pregătire a consilierilor județeni în Delta Dunării, pentru prima ședință de consiliu din această toamnă au fost pregătite 16 proiecte de hotărâri plus două introduse la capitolul ”Diverse”.

Marian Petrache, preșe­dintele CJI, a prezidat ședința, secondat de către cei doi vicepreședinți – Rizia Tudorache și Petre Popeangă. Iar lucrurile au mers normal până aproape de finalul discuțiilor, în condițiile în care cinci dintre punctele de pe Ordinea de zi necesitau, pentru aprobare, vot secret. Astfel, s-au făcut nominalizări pentru numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai CJI în CA al Spitalului Județean Ilfov, în mandatul 2016-2020, a membrilor supleanți ca reprezentanți ai CJI în CA al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Buftea, de asemenea, în mandatul 2016-2020, dar și pentru numirea membrilor supleanți ca reprezentanți ai Consiliului în CA al Spitalului de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu”, de la Bălăceanca, în mandatul 2016-2020. Așadar, nominalizările urmau să fie votate la finalul ședinței, când trebuia să se aleaga, tot prin vot secret, reprezentanții județului, respectiv CJI, în cadrul organelor de conducere, administrare și control ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară București Ilfov (ADIBI), în mandatul 2016-2020, dar și să fie desemnați șase consilieri județeni – ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) a județului.

Dacă reprezentanții CJI nominațizați pentru ADRBI – Marian Petrache, în calitate de președinte al Consiliului și cei doi vicepreședinți, alături de Ștefan Rădulescu (din partea PNL/PMP), Cornelius Roșiianu (PSD) și Ion Moșteanu
(ALDE) au convenit întregului CJI, nu același lucru a fost valabil în cazul nominalizărilor pentru ATOP. Aici, grupul PSD a optat pentru Alexandra Mărgărit, ALDE – pentru Vicențiu Voicu, iar PNL/PMP a făcut șase nominalizări. În condițiile în care PNL/PMP au majoritatea în CJI, s-a conturat imediat previziunea că, în urma votului, vor fi aleși doar reprezentanții acestei alianțe, fapt care i-a nemulțumit pe consilierii județeni PSD și ALDE. S-au făcut noi reproșuri, iar Mihai Niță, PSD, a cerut colegilor să nu participe la vot și să părăsească sala. Prin urmare, consilierii PSD și ALDE au plecat înaintea votului, cele cinci proiecte de hotărâri trecând până la urmă, doar cu majoritatea reprezentată de voturi consilierilor PNL/PMP. Iar cei șase consilieri județeni votați să reprezinte Consiliul în ATOP sunt – Rizia Tudorache, Sebastian Geantă, Ștefan Dorr, Ștefan Rădulescu, Adriana Stoica și Ana Maria Dumitru – toți membri PNL sau PMP.

Au trecut, apoi, cu votul celor 17 consilieri PNL/PMP, și celelalte 4 proiecte de hotărâri care au avut nevoie de vot secret, iar supleanții aleși pentru a reprezenta CJI în CA ale celor trei spitale sunt: Vicențiu Voicu și Gheorghe Bolintineanu – pentru ”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca, Horia Bobei și Sandu Mihai Niță – pentru Obstretică și Ginecologie Buftea și Emanuel Botnariu și Vicențiu Voicu – pentru Spitalul Județean.

 

Dezvoltarea infrastructurii de apă-canal

Un alt punct foarte important de pe Ordinea de zi a fost ”aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal cu elemente de PUZ – Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare din județul Ilfov, localitățile Afumați, Balotești, Bragadiru, Brănești, Cernica, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Cornetu, Dobroești, Domnești, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Jilava, Măgurele, Moara Vlăsiei, Mogoșoaia, Otopeni, Pantelimon, Periș, Petrăchioaia, Tunari”. Acest plan urmărește fundamentarea tehnică, urbanistică și crearea cadrului legislativ pentru autorizarea proiectului care se desfășoară pe teritoriul administrativ al celor 24 de localități menționate.

Sectorul edilitar alimentare cu apă – canalizare pentru cele 24 de UAT-uri va fi organizat în Zona de Nord – formată din teritoriile administrative ale comunelor Periș, Balotești, Grădiștea, Moara Vlăsiei, Ciolpani și Gruiu, Zona de Centru – care cuprinde comunele Tunari, Mogoșoaia, Petrăchioaia, Afumați, Găneasa și orasul Otopeni, Zona de Sud – Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Jilava și orașele Bragadiru și Măgurele și Zona de Vest – comunele Cernica, Dobroești, Glina, Brănești, Fundeni și orașul Pantelimon.

În cuprinsul documentului sunt propuse (pentru fiecare UAT, în parte, cu identificarea exactă a suprafețelor aferente) – fie extinderi ale obiectivelor în cadrul aceluiași amplasament sau în afara acestuia, fie noi amplasamente, dispuse în intravilanul localităților sau în extravilanul acestora, conform documentațiilor PUG aprobate.

 

Indemnizația de ședință

 

 

S-a mai stabilit ca indemnizația de ședință a consilierilor județeni din cadrul CJI, actualul mandat – să fie în cuantum de 5% din indemnizația lunară a președintelui CJI. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda aceasta este de o ședință ordinară de consiliu și două ședințe de comisii de specialitate/lună.

 

Monografia comunelor

Consilierii județeni au fost de acord cu asocierea județului, prin CJI, cu Asociația Arhiviștilor ”Dimitrie Onciul” Ilfov, în vederea realizării proiectului de interes public județean ”Comunele județului Ilfov – contribuții monografice”. Astfel, fiecare comună va beneficia de consemnarea, într-o carte, format A4, a celor mai relevante aspecte istorice ce decurg din evoluția în timp și spațiu, precum și de ilustrații cu monumentele relevante, în cazul în care acestea există. Suma estimativă solicitată de arhiviști pentru un tiraj de 300 de exemplare, și aprobată de consilierii județeni, este de 7.500 de lei.

 

 

Spațiu pentru Ambulanță

S-a mai stabilit, în continuare, ca și pentru următorii 5 ani, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov să poată administra imobilul situat în Str. Școlii 42 (fostă Șos. Afumați 94-96), Voluntari, aflat în domeniul public al județului și administrarea CJI.

 

Asocieri ale CJI

S-a mai aprobat asocierea județului, prin CJI, cu UAT Clinceni, prin Consiliul Local al acesteia, pentru realizarea obiectivului ”Casa de cultură”. Contribuția Consiliului este de 1,3 milioane de lei, iar a CL Clinceni de aproape 200.000 de lei.

În asocierea CJI cu CL Vidra se vor realiza ”Modernizarea Stației de apă din comuna Vidra” – (contribuția CJI reprezintă 90% din valoarea achiziției, adică 276.828,3 lei, iar a CL Vidra – de 30.758,7 lei) și ”Realizarea branșamentelor la rețeaua de apă pe DJ 401 și DJ 401A”, unde contribuția Consiliului este de 1,8 milioane de lei, iar a Consiliului Local Vidra – de 200.000 de lei.