Guvernul a adoptat miercuri o ordonanță de urgență privind operaționalizarea Registrului electoral și modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Actul normativ stabi­lește că listele electorale permanente se întocmesc și se tipăresc de către primari, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral. 

Autoritatea Electorală Permanentă asigură administrarea și suportul tehnic necesar funcționării Registrului electoral, coordonarea și îndrumarea metodologică a persoanelor autorizate să opereze în Registrul electoral, precum și controlul respectării dispozițiilor legale incidente în domeniu. 

În nota de fundamentare a OUG se prevede, astfel, „abrogarea expresă a dispozițiilor legale privind utilizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor ca sursă a listelor electorale permanente”. 

Potrivit textului ordonan­ței, Registrul electoral este definit ca un „sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare”. 

Autoritatea Electorală Permanentă administrează și Registrul secțiilor de votare din țară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile și dotarea secțiilor de votare. Registrul secțiilor de votare este public. 

Delimitarea secțiilor de votare din țară și stabilirea sediilor acestora se actualizează anual, până cel mai târziu la data de 1 martie, de către primari, prin dispoziție, fără ca acestea să poată depăși limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților. 

Modificările intervenite până la data de referință se comunică Autorității Electorale Permanente, în formatul stabilit de aceasta, în cel mult 48 de ore de la emiterea dispoziției primarului. 

După data de 1 martie a fiecărui an, modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al Autorității Electorale Permanente. 

Potrivit unui comunicat de presă emis de Autoritatea Electorală Permanentă, Registrul electoral va fi utilizat la toate tipurile de procese electorale, și nu doar la alegerile parlamentare, cum se prevedea până acum. 

Aceeași sursă mai precizează că ordonanța de urgență a Guvernului nu aduce nicio îngrădire sau restrângere dreptului alegătorilor de a fi înscriși în listele electorale. 

„Toți cetățenii cu drept de vot sunt înscriși în Registrul electoral și vor figura în listele electorale permanente”, se arată în comunicatul AEP.