Actul normativ reglementează o nouă schemă de plată, respectiv schema de ajutoare naționale tranzitorii, condițiile de acordare ale acestora fiind similare celor autori­zate pentru acordarea plă­ților naționale directe complementare aferente anului 2013. 

De asemenea, modul de implementare, con­dițiile specifice, criteriile de eligibilitate și termenii de referință pentru aplicarea schemelor de ajutoare naționale tranzitorii se aplică în mod corespunzător cu cele prevăzute pentru plățile naționale directe complementare aferente anului 2013. 

Plățile Naționale Tran­zitorii sunt rezultatul negocierilor purtate la nivelul Comisiei Europene de ministrul Daniel Constantin și vor fi acordate pe toată perioada de programare 2014 – 2020, fiind un sprijin de la bugetul de stat care suplimentează subvențiile plătite din fondurile europene. Astfel, se creează posibilitatea ca fermierii români să primească un ajutor financiar comparabil cu cel din alte state europene. Ordonanța de Urgență a Guvernului mai cuprinde clarificarea condiției privind normele de eco-condiționalitate, responsabilitatea privind valabilitatea și legalitatea documentelor care dovedesc dreptul de folosință și utilizarea terenului agricol revenind fermierului/autorității emitente.