Primarii și secretarii unităților administrative ilfovene au fost convocați, pe 17 ianuarie 2019, la sediul Prefecturii Ilfov, pentru comunicarea de către prefect a proiectului de Regulament privind funcționarea Comisiei Județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum și pentru alte probleme ale UAT-urilor din județ.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 436

Spre surprinderea in­vitaților, ședința a debutat cu acordarea de către Marius Cristian Ghincea, prefectul județului, a unor distincții, ”ținând cont de însemnătatea anului 2018, ca an centenar, în scopul stimulării aplicării și respectării actelor normative, dar și pentru încurajarea dezvoltării administrației publice”. Astfel, au primit diplome de excelență primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, ”pentru modul în care s-a implicat în obținerea actelor de proprietate pentru patru lăcașuri de cult clasificate ca monumente istorice, dovedind respect față de istoria României”; primarul localității Brănești, Nicolae Cismaru, ”pentru modul în care s-a implicat în obținerea actelor de proprietate a Parohiei Vadu Anei, dar și pentru modul în care a înțeles să dezvolte localitatea din punct de vedere economic, social și administrativ”; primarul comunei Găneasa, Tudor Marin, ”pentru modul în care s-a implicat în obținerea actelor de proprietate pentru Parohia Piteasca”; primarul comunei Snagov, Marian Oancea, ”pentru modul în care s-a implicat în obținerea actelor de proprietate pentru Parohia Tâncăbești, monument istoric”; primarul comunei Grădiștea, Mihail Toma, ”pentru modul în care s-a implicat în obținerea actelor de proprietate pentru trei lăcașuri de cult, clasificate ca monumente istorice”; primarul comunei Nuci, Georgel Vasile, ”pentru modul în care s-a implicat în obținerea actelor de proprietate pentru două lăcașuri de cult, clasificate ca monumente istorice”; primarul comunei Chiajna, Mircea Minea, ”pentru modul în care s-a implicat în obținerea actelor de proprietate pentru trei lăcașuri de cult, clasificate ca monumente istorice”, primarul comunei Jilava, Ilie Elefterie Petre, ”pentru modul în care s-a implicat în obținerea actelor de proprietate pentru Parohia Jilava, monument istoric”, secretarii orașului Buftea, Liliana Anghel, și ai comunelor: Brănești – Mariana Vasile, Găneasa – Florin Rareș Marinescu, Snagov – Cătălin Marin, Grădiștea – Cristina Vîrșă, Jilava – Florin Matei, Chiajna – Ionel Nae și Nuci – Angela Sivu – ”pentru modul în care ­s-au implicat în obținerea actelor de proprietate pentru patru lăcașuri de cult, clasificate ca monumente istorice, dovedind respect pentru istoria țării”; secretarului orașului Voluntari – Șerban Carmen, ”pentru activitatea depusă în domeniul administrației publice locale, dar și pentru faptul că a înțeles să nu stea pasivă și să propună modificarea Regulamentului Instituției Prefectului județului Ilfov care are ca obiect emiterea Ordinelor de prefect, fapt ce a condus la schimbarea modalității de emitere a duplicatelor acestor acte de proprietate”.

Nu în ultimul rând, au primit diplome de execelență primarii Petre Iacob (orașul Popești-Leordeni) și Marin Ionuț (comuna Copăceni), primul ”pentru că s-a implicat în cinstirea eroilor Revoluției din 1989, prin ridicarea în localitate a unui monument, în locul în care a fost aruncată într-o canalizare cenușa revoluționarilor de la Ti­mi­șoara”, iar cel de-al doilea, ”pentru implicarea în cadastrarea localității pe care o administrează, fiind prima localitate din Ilfov care a finalizat acest demers și reprezentând un bun exemplu pentru ceilalți primari”.

Regulament nou – 20 de zile pentru analiză

La finalul întâlnirii, prefectul județului a făcut o scurtă informare asupra proiectului de Regulament privind funcționarea Comisiei Județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, UAT-urile având la dispoziție un termen de 20 de zile pentru a-și preciza eventualele obiecții sau pentru a aduce modificări documentului.

Alte discuții legate de probleme administative ale județului au vizat modul de comunicare a actelor administrative de la UAT-uri către Prefectură. Marius Cristian Ghincea a atras atenția că, potrivit Legii 215/2001, ”hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștința publică, iar cele individuale, de la data comunicării. Aducerea la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect”. Apoi, s-a discutat despre importanța postului de secretar, acesta fiind cel care se pronunță asupra legalității actelor administrative și, nu în ultimul rând, s-a atras atenția, pentru domeniul fondului funciar, asupra dosarelor incomplete trimise de primării către Instituția Prefectului. Pentru a gestiona mai bine această problemă, Prefectura Ilfov va reinstitui o regulă care a mai funcționat în trecut în instituție, și anume primirea dosarelor într-o singură zi a săptămânii, stabilită și comunicată anterior, și doar după ce conținutul lor a fost verificat temeinic, pentru a nu lipsi documente.

Extrase de informare, obținute online, fără drumuri la ghișeu și fără taxe de urgență!

În continuarea ședinței, Ruxandra Ghiba, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov, a dorit să facă o informare cu privire la modul de obținere online a extrasului de carte funciară, precum și asupra modului de utilizare a aplicației ePayment ANCPI.

Potrivit Ruxandrei Ghiba, Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a dezvoltat o aplicaţie prin care sunt eliberate extrasele de informare online. Documentul cuprinde informaţii referitoare la descrierea și identificarea imobilului, înscrieri privitoare la titularul dreptului de proprietate și la eventualele sarcini existente. Pentru obţinerea acestui document este necesară realizarea unui cont în aplicaţie, plata fiind făcută utilizând cardul bancar. Costul obţinerii unui extras de informare este de 20 de lei, iar eliberarea documentului este efectuată imediat de către sistem pentru cărţile funciare existente în aplicatia eTerra. Utilizatorul primește în format pdf, semnat digital, extrasul solicitat, fără a se aplica taxă de urgență. În cazul cărţilor funciare care nu sunt convertite în aplicaţia eTerra, cererea înregistrată în sistem va primi un termen de 2 zile pentru soluţionare.

Așadar, prin utilizarea extraselor de informare obţinute online utilizatorul nu este nevoit să meargă la ghișeele OCPI pentru înregistrarea cererii și ridicarea răspunsului, evită timpul pierdut necesar realizării acestor operaţiuni, plătește tariful unei cereri înregistrată cu termen normal și primește răspunsul în câteva minute (tariful unei cereri înregistrate în regim de urgenţă la ghișeu este de cinci ori mai mare decât tariful unei cereri înregistrate cu termen normal, adică 100 de lei în cazul unui extras de informare). Fiecare extras de informare eliberat online are și un cod de verificare a autenticităţii acestuia! Acesta este amplasat în colţul din dreapta sus al extrasului – cod de bare și număr. Verificarea extrasului de informare poate fi realizată gratuit de către orice persoană, fără a fi necesară utilizarea unui cont, verificarea se face pe site-ul ANCPI, neexistând costuri suplimentare. Mai mult, documentul conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date. Extrasul de informare obţinut online este recunoscut de reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor, de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, de Fondul de Garantare a Creditului Rural, cât și de reprezentanţii administraţiei locale și centrale. Aplicaţia ePayment ANCPI poate fi accesată de la adresa www.epay.ancpi.ro, iar verificarea autenticității extrasului poate fi făcută accesând www.ancpi.ro/verificare/dc_index.php. De asemenea, aceste aplicaţii, cât și alte informaţii, pot fi accesate din site-ul www.ocpiilfov.ro, secțiunea Extrase Informare Online – ePAY.

Extrase de informare online

Fără drumuri la ghișeu! Fără timp pierdut! Fără taxă de urgenţă!

Simplu – Rapid – Modern – NonStop!

Accesează www.ancpi.ro și poţi cumpăra extrase de informare fără a merge la sediul OCPI. Preţul unui extras de informare achiziţionat online este de 20 de lei și este primit instant de către solicitant pentru extrasele existente în aplicaţia eTerra.