Conform legii, persoanele fizice și juridice trebuiau să achite, până la 27 octombrie 2014, 50% din impozitele pe veniturile agricole realizate, urmând ca întreaga sumă să fie plătită până pe 15 decembrie. Începând cu această dată, se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere. 

Cuantumul dobânzii este de 0,03% din suma datorată și neachitată, iar nivelul penalităţii este de 0,02%, pentru fiecare zi de întârziere. Producătorii vor fi exceptați de la plata impozitului pe construcțiile agricole, faimoasa „taxă pe stâlp”, având în vedere că această  propunere legislativă a fost adoptată tacit, la sfârşitul lunii septembrie, în Senat.

Normele de venit pentru 2014

Pentru anul 2014, normele de venit corespunzătoare veniturilor din activităţi agricole sunt următoarele: 

 peste 2 hectare de cereale – 239 lei; 

 peste 2 hectare de plante oleaginoase – 310 lei; 

 peste 2 hectare cartofi – 2.219 lei; 

 peste 2 hectare sfeclă de zahăr – 697 lei; 

 peste 1 hectar tutun – 1.060 lei; 

 peste 2 hectare hamei pe rod -1.483 lei; 

 peste 0,5 hectare legume în câmp – 1.825 lei; 

 peste 0,2 hectare legume în spaţii protejate – 3.500 lei; 

 peste 1,5 hectare leguminoase pentru boabe -700 lei; 

 peste 1,5 hectare pomi pe rod – 1.512 lei; 

 peste 1 hectar vie pe rod – 900 de lei; 

 peste 1 hectar arbuşti fructiferi – 1.000; 

 peste 0,3 hectare flori şi plante ornamentale – 11.500 lei; 

 peste 2 capete vaci – 396 de lei; 

 peste 2 capete bivoliţe – 326 lei; 

 peste 50 de capete oi – 42 lei; 

 peste 25 capete capre – 42 de lei; 

 peste 6 capete porci pentru îngrăşat – 50 de lei; 

 peste 75 familii de albine – 30 de lei; 

 peste 100 capete de păsări de curte – 3 lei.