ADIA Ilfov, Apă Ilfov, CJI, Primăria și Consiliul Local, un parteneriat trainic și eforturi majore pentru o infrastructură edilitară de apă și canalizare modernă

După cum se știe, în comuna Snagov, gestiunea serviciului public de apă și canalizare a fost preluată în primăvara acestui an, de către operatorul regional Apă Ilfov, în urma aderării localității la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov și după denunțarea unilaterală a vechii delegări de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare către operatorul local SC Prod Service Act Snagov SA. Urmare a acestei decizii, la nivelul localității se derulează acum ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerarea Snagov, județul Ilfov, în perioada 2014-2020”, propus a fi amplasat în localitățile Snagov (reședință), Ghermănești, Ciofliceni, Tâncăbești și Vladiceasca.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 626, ediția print

Despre derularea proiectului de extindere (unde nu există) și modernizare (unde sunt deja) a rețelelor de apă și canalizare din Snagov am stat de vorbă cu primarul comunei, Mihai Anghel. ”În satele Snagov și Ghermănești avem parțial rețele de apă și canalizare, iar în 2013, fosta conducere a primăriei a decis, prin hotărâre de consiliu local, asocierea cu Euro Apavol, pentru atragerea de fonduri europene necesare extinderii și modernizării acestora. Am fost, încă de atunci, în calitate de consilier local, singurul care m-am opus aderării, argumentele fiind acelea că, la nivelul Consiliului Județean Ilfov (CJI) exista o altă Asociație de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) de Apă, care atrăsese deja 80 de milioane de euro, așadar, parcursese prima etapă a unui proiect amplu de investiții în localități ilfovene. Mai mult, Snagov primise invitația CJI de a adera la ADIA Ilfov, condiție necesară pentru ca localitatea să fie prinsă în această finanțare.

S-a votat totuși Apavol și, mai departe, au urmat alegerile locale, iar eu am promis snagovenilor două mari proiecte – apă-canal în întreaga comună și Liceul ”Mihail Kogălniceanu” (proiectare și execuție). Acum, vă spun cu bucurie că am ajuns la acest moment, în care am semnat, în calitate de beneficiari, contractul de finanțare pentru proiectul de apă și canal în întreaga comună, cu o valoare de 50 de milioane de euro, fără TVA”, ne-a declarat Mihai Anghel.

”În urma unei analize tehnico-economice s-a prevăzut necesitatea a două sisteme de alimentare cu apă pentru comuna Snagov: sistemul de alimentare cu apă Snagov, care va deservi satele Snagov, Ghermănești, Ciofliceni și Vlădiceasca și sistemul de alimentare cu apă Tâncăbești, care va deservi localitatea menționată. Având în vedere faptul că în prezent există un sistem de canalizare care deservește doar localitatea Snagov și o parte din localitatea Ghermănești, în urma analizei tehnico-economice, se propun investiții pentru extinderea acestuia în toate cele 5 sate componente: Snagov, Ghermănești, Ciofliceni, Vlădiceasca, Tâncăbești”, anunța la finalul lunii iunie a.c., Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJI, cu mențiunea că proiectul se afla la acel moment, în evaluare, la Ministerul Fondurilor Europene, așteptându-se semnarea contractului de finanțare (acțiune care a avut loc luni, 14 noiembrie a.c. și despre care puteți citi detalii în pag. 5 a ediției curente a Jurnalului de Ilfov).

Cum s-a ajuns aici?

”La momentul preluă­rii mandatului, am găsit în primărie, un raport al Curții de Conturi, prin care obliga Consiliul Local și Primăria Snagov începerea demersurilor de denunțare unilaterală a contractului de delegare de gestiune servicii încheiat cu operatorul SC Prod Service Act Snagov SRL. Subiecul a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței de CL, majoritatea a fost ”pentru” și ne-am anunțat intenția de a ieși din Euro Apavol. Avusesem discuții cu reprezentanții societății, le-am explicat că direcția comunei Snagov este alta și că, în jurul nostru toate localitățile care făceau parte din ADIA Ilfov sunt prinse în proiectul mare de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare, că ni se pare că este cea mai bună variantă pentru Snagov, în condițiile în care nu erau aceleași rezultate din asocierea cu Euro Apavol. Au acceptat ieșirea, evident cu anumite costuri, pentru că nu se plătiseră cotizațiile, și trebuiau achitate.

În noiembrie 2020, explicasem situația și ministrului Fondurilor Europene, Marcel Boloș, de la care am primit aceeași recomandare, asocierea cu un operator regional capabil să atragă fondurile necesare dezvoltării localității noastre, sub forma unei aplicații minore la proiectul mare. Pentru că mai era disponibil un ­rest de bani, pe ­care-l puteam obține noi. Așa am făcut, fostul operator local ne-a dat în judecată (situație pe care am detaliat-o pe pagina personală de socializare) pentru a anula HCL prin care denunțam contractul de gestiune, a fost dreptul lor, însă noi am urmărit procedura pas cu pas, la virgulă. Au început controale de la ANRSC, Apele Române, operatorul și-a dat seama de impas, am avut o ședință la CJI și am ajuns la un protocol prin care, în primă fază am preluat, printr-o înțelegere amiabilă, stația de epurare de la Șanțu-Florești, cetățenilor li s-a achitat costul pentru epurare din bugetul local, am predat stația, în aceeași zi, operatorului Apă Ilfov, am așteptat finalizarea procedurilor legale pentru ieșirea din Apavol, modificarea statutului de la instanță, procedura de aderare la ADIA Ilfov, din nou, instanța etc. Sunt complicați și de durată acești pași, care nu au ținut de noi. Între timp, a trebuit să preluăm și rețeaua de apă și cea de canalizare. Iar aici este un element important, pe care mi-aș dori să-l înțeleagă toți snagovenii: pentru a ajunge să semnăm contractul de finanțare pentru acest proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Snagov, sunt condiționalități pe care noi trebuie să le îndeplinim. 1 – proiectul să fie sustenabil, și ni s-au cerut multe clarificări (de ex. o stradă poate să fie eligibilă pentru introducerea pe ea a rețelelor de apă și canal, dacă respectă distanța între branșamente. Străzile au fost grupate pe număr de proprietăți. Baza de date cu acestea nu era pusă la punct, așa că a fost enorm de lucru. ­Ne-au cerut, pentru a se vedea necesitatea, numărul autorizațiilor de construire, și, cum între timp, de la începutul studiului și până la momentul proiectului, s-a construit mult, au fost cazuri în care aceste autorizații au lipsit, iar cetățenii au fost obligați să vină și să ceară certificate de urbanism pentru construire. Așadar, complicat.) Azi suntem însă, cu Apă Ilfov și, în paralel cu faptul că am mers cu aplicația pe acest proiect mare de introducere apă și canalizare, unde nu există, am făcut și proiectul modernizărilor necesare, acolo unde există rețele. Când am predat noului operator rețele de apă, de canalizare, stațiile de epurare etc. – am constatat ca eram în lumea a 3-a. Acum, există în derulare o investiție de aproape 1,5 milioane de euro pe care o face operatorul Apă Ilfov pentru stație de tratare a apei în Ghermănești, stație de tratare a apei în Snagov, încă 2 foraje – în Ghermănești și Snagov, ca să nu mai avem probleme când este secetă, pânza de apă freatică scade, consumul crește, iar apa se livrează cu program. S-a luat, așadar, decizia, să facem aceste foraje de mare adâncime, chiar în curțile stațiilor de apă, pentru a fi mai ușoară preluarea pentru pomparea în rețea”, ne-a mai explicat Mihai Anghel.

Prețul apei, condiție esențială pentru finanțarea și sustenabilitatea proiectului

”În momentul în care am făcut toți acești pași, pentru atragerea unei asemenea sume considerabile, ca investiție, a trebuit să ne aliniem la prețul operatorului, aceelași pentru toate localitățile membre ADIA Ilfov. Aceste prețuri sunt mai mari decât la vechiul operator, însă investițiile se văd, se lucrează la ele. Iar prețul reflectă calitatea serviciilor. Prețul a fost o condiționalitate pentru atragerea fondurilor!”, a precizat primarul.

De altfel, și operatorul Apă Ilfov a explicat decizia de majorare a prețurilor, din aprilie 2022, pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare, precizând că ”modificarea tarifelor are loc în contextul implementării proiectului major de investiții în infrastructura de apă și apă uzată realizat în cadrul ­POIM de care vor beneficia locuitorii din județul Ilfov. Proiectul este cofinanțat de UE, în cea mai mare parte, de la bugetul de stat, bugetul județean si bugetele locale, precum și din contribuția financiară a operatorului. Decizia de majorare a tarifelor nu este o decizie arbitrară a operatorului Apă Ilfov sau a autorităților locale beneficiare, ci este o condiționalitate pentru finantarea proiectului major în cadrul POIM. Astfel, în conformitate cu analiza cost-beneficiu (…) operatorul are obligația aplicării unei strategii tarifare. (…) astfel încât să asigure, în principal, sustenabilitatea proiectului, tarifele fiind ajustate atât în termeni reali, cât și pe baza inflației. Neaplicarea tarifelor în conformitate cu strategia tarifară aprobată este prezentată ca o situație gravă de neîndeplinire a condiționalităților finanțării nerambursabile, consecința directă fiind rezilierea contractului de finanțare! Rezilierea contractului de finanțare înseamnă pierderea oportunităților de finanțare din fonduri UE și implicit a celor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov. În concluzie, modificarea tarifelor în conformitate cu strategia tarifară reprezintă condiție esențială pentru finanțarea și sustenabilitatea proiectului de investiții POIM, asigurând resursele necesare dezvoltării durabile a comunităților din județul Ilfov și a conformării României la Directivele Uniunii Europene”, precizează operatorul regional.

Muncă de Sisif pentru obținerea finanțării și implementarea proiectului

”A fost o muncă incredibilă, și aș vrea să mai explic ceva snagovenilor. Proiectul pe care operatorul împreună cu ADIA Ilfov și CJI îl implementează este început de ani de zile în celelalte localități. Când au început săpăturile în comunele învecinate? Efectiv, în 2021-2022, adică după șapte-opt ani de zile. Pentru Snagov, în nici doi ani de zile am reușit să obținem finanțare. Am muncit cu foarte multă determinare. Avem pe raza comunei două arii protejate. A fost o muncă de Sisif și am ajuns unde ne-am dorit, avem finanțarea! Acum se trece în etapa a doua, licitație pentru proiectare și execuție. Exercițiul financiar se închide la 31.12.2023, așa că, până la acea dată, noi trebuie să implementăm proiectul. Lucrăm să prindem finanțare pentru extindere de rețele (încă 15 milioane de euro) pe PNRR și deja ne pregătim să urcăm în platformă proiectul, pentru finanțare. Să acoperim aproape toate străzile din comună. Dacă mergeam peste tot, de la început, proiectul cu ADIA Ilfov ar fi depășit 50 de milioane de euro, și nu ne încadram pentru restul de care am vorbit. Așa că, ne gândim că pe PNRR condițiile vor fi mai laxe și vom putea accesa diferența de fonduri necesară”, a concluzionat primarul, mulțumind cetățenilor care au înțeles că ”Snagov trebuie să fie de aceeași culoare politică cu CJI. Și pe viitor avem nevoie tot de o direcție comună! Se vede clar parteneriatul acum. Suntem parteneri egali și cu Bucureștiul – dacă vorbim de transport ecologic, de exemplu. Oamenii trebuie să înțeleagă că toți suntem egali. Și cum satele Snagov și Ghermănești au rețele de apă și canalizare, așa și cetățenii din Ciofliceni, Vlădiceasca, Tâncăbești și câteva străzi din Snagov și Ghermănești unde NU există rețele edilitare au dreptul la astfel de servicii. Iar aceste servicii înseamnă costuri, mai ales când vorbim de calitate! Să înțelegem, așadar, că vorbim de o necesitate, iar prețul apei și canalizării a fost condiționat de accesarea fondurilor”.