Ctitorită de Matei Basarab în 1638, Mânăstirea Căldărușani a fost gândită în Câmpia Vlăsiei, cu lac pe trei laturi. Postul Nașterii Domnului poate fi o bună ocazie pen-tru a trece pragul acestei mânăstiri, situată la 40 km distanță față de Capitală, pe teritoriul comunei Gruiu.

Numele mănăsti­rii provine de la con­figurația locului, care are aspectul unei căl­dări. Prin vestita sa școală de copiști, Căldărușaniul a contribuit în veacurile trecute la crearea limbii române literare. Cea mai prolifică perioadă din istoria mănăstirii rămâne sfârșitul secolului al ­XVIII-lea, când, sub păstorirea Sf. stareț Gheor­ghe de la Cernica (canonizat în 2005), aceasta devine unul din principalele centre de duhovnicie și cultură ale arealului românesc. 

Vizitând muzeul mânăstirii vei avea ocazia să admiri câteva dintre picturile inegalabilului Nicolae Grigorescu. Maestrul a frecventat timp de un an, în perioada 1854-1855, școala de pictură înființată la mănăstire după care și-a urmat drumul artistic și de căutări spirituale la mânăstirea Agapia. Muzeul mânăstirii păstrează șapte icoa-ne: Sf. Gheorghe și Dimitrie (1854); Sfânta Treime și Încoronarea Fecioarei (1855); Iisus Hristos, Dreptul Judecător; Sfinții Împărați Constantin și Elena; Izvorul Tămă-duirii; Iisus și Femeia samarineancă; Sfinții Stelian, Ștefan și Pantelimon. Desi nu sunt semnate, ultimele patru icoane îi sunt atribuite fără nici un dubiu.

Conform documentelor vremii, la jumătatea secolului al XIX-lea Mânăstirea Căldărușani este zguduită de un cutremur în anul 1838 în urma căruia s au dărâmat tur-lele bisericii, dar și un incendiu în 1850 care a cuprins câteva case din afara cetății.

Prin anul 1860 biblio­teca Mânăstirii Căl­dăru­șani ajunsese printre cele mai vestite din Țara Românească datorită colec­țiilor de carte manuscrisă și tipărită.

Apoi, obștea mânăs­tirii a atras din nou aten­ția asupra lăcașului de la Căldărușani datorită înființării unei școli de pictură bisericească. Celebra școală de zugravi de la Căldărușani a fost înființată de domnitorul Alexandru Ipsilanti în anul 1778 și a devenit școala oficială a Mitropoliei, în fruntea căreia a fost numit meșterul Ivan Rusul ajuns în țară odată cu armata rusă.

Acoperă-ți capul de ești femeie, fii decent în gesturi și ținută, de ești bărbat, mergi și roagă-te pentru mântuire.