Micuții care vor păși pentru prima dată pragul școlii în această toamnă, vor fi înscriși în unitățile de învățământ în perioada imediat următore. Copiii care nu au mers la grădiniță și nu au parcurs clasa pregătitoare pot fi înscriși de părinți direct în clasa I, anunță Ministerul Educației Naționale.

Înregistrarea viitorilor bobocei în școli se va realiza la fel ca anul trecut, în două etape. În prima etapă vor fi înscriși atât copiii ai căror părinți optează pentru unitățile arondate domiciliului, cât și cei care preferă să-și ducă micuții la alte instituții. Atenție, părinți! În școlile și grădinițele cu predare în limba unei minorități, se poate introduce la înscriere criteriul cunoașterii limbii de predare.

Practic, de luni, părinții trebuie să înceapă demersurile pentru înscrierea copiilor în sistem. Din 17 februarie, pe site-ul inspectoratelor școlare și la sediile unităților de învățământ vor fi afișate clasele pregătitoare. Tot atunci, părinții vor afla programul de completare a cererilor-tip, pentru înscriere. Cei care vor merge să discute direct cu reprezentanții grădinițelor sau școlilor, vor primi informații privind activitatea specifică a clasei pregătitoare. Mai exact, ei vor avea posibilitatea să cunoască modul de organizare a procesului de învățămant în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala. De asemenea, vor putea obține detalii despre programul „Școală după școală”. În unitățile respective, părinții vor găsi afișat la loc vizibil și programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor. În plus, vor vedea afișate și criteriile de departajare elaborate de unitățile de învățământ.

 Când și cum vor fi înregistrați copiii?  

 

  •   17-28 februarie – Org­a­nizarea în grădinițe a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor 
  •   18 februarie – 12 martie – Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor; 
  •  18 februarie – 13 martie – Comunicarea în scris a rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;
  •  24 februarie – 14  – Completarea de către părinți, on-line sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere;
  •  21 – 22 martie – Afi­șarea în unități și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă; 
  •  24 martie – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile;
  •  25 martie – 4 aprilie – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. 
  •  11 aprilie – Afi­șa­rea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
  •  14-18 aprilie – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.