Proiect legislativ

Optsprezece parlamentari liberali au elaborat un proiect de lege prin care propun ca declaraţiile de interese ale aleşilor locali să fie verificate de prefecturi, ca măsură de prevenţie, pentru a se evita situaţiile de incompatibilitate înaintea unor decizii ANI.

Potrivit proiectului de lege, aflat în consultare publică la Camera Deputaţilor, un al doilea exemplar al declaraţiei de interese a unui primar se va transmite Instituţiei Prefectului, care, odată cu arhivarea acesteia în Registrul de Interese, va trece la verificarea conformităţii declaraţiei. Prefectul va trebui să ceară la Registrul Comerţului, sau alte instituţii, după caz, situaţia la zi a alesului local, urmând să îl informeze pe acesta cu privire la situaţiile neconforme şi/sau posibile situaţii de incompatibilitate şi/sau conflict de interese, în termen de 10 zile de la primirea declaraţiilor.

 

Incompatibilitatea „bulversează” activitatea primăriilor

 

Iniţiatorii susțin că funcţionarea autorităţilor publice în care se constată cazuri de conflict de interese sau incompatibilitate este „bulversată” din cauza măsurilor legale care se impun împotriva aleşilor locali, astfel încât ar fi nevoie de o modificare a legii în ideea prevenirii unor astfel de cazuri. „Plecând de la premisa că nimeni nu doreşte să încalce legea şi pentru a preîntâmpina situaţii de natură să afecteze funcţionarea autorităţilor publice locale, iniţiem prezenta propunere legislativă care (…) implică Instituţia Prefectului în verificarea declaraţiilor de interese depuse de aleşii locali, astfel încât, odată cu preluarea mandatului, aceştia să beneficieze de o minimă consultanţă la depunerea acestor declaraţii”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Consiliul Legislativ a dat aviz negativ

 

Consiliul Legislativ aduce o serie de critici proiectului și susține că este neconstituțional. Mai exact, Consiliul arată că rolul prefectului este clar stabilit în Constituţie, iar atribuţiile de „consultanţă” pe care proiectul PNL le propune depăşesc limitele stabilite în Legea fundamentală. Mai mult, Consiliul Legislativ atrage atenţia că, potrivit modului în care a fost redactat proiectul, prefectul nu ar avea un rol de consultanţă prealabilă, ci de verificare, astfel încât prefectul ar trebuie să exercite „control” asupra declaraţiile de interese. Consiliul mai susţine că toate aceste competenţe revin, potrivit legii, Agenţiei Naţionale de Integritate, iar includerea unei autorităţi a puterii executive (prefectul) în acest circuit ar putea duce la „dificultăţi” în procesul de evaluare. Avizul Consiliului Legislativ este unul negativ şi din cauza unor erori de tehnică în cuprinsul proiectului.