Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR) este de părere că o astfel de lege, care să certifice calitatea produselor alimentare va stimula oferta de  alimente de calitate în țara noastră și va contribui la însănătoșirea mediului de afaceri din România. Aceste produse alimentare vor beneficia, în consecință, de Protecție Națională de Calitate (PNC).

Potrivit unui comunicat al APAR, care reunește peste 60 de membri din industria alimentară, Ministerul Agriculturii va aborda problema după modelul de certificare europeană a Indicaţiilor Geografice – IGP, Denumirilor de Origine – DOP (Reg. CE 510/2006) şi Specialităţilor Tradiţionale Garantate – STG (Reg. CE 509/2006). Pentru a primi PNC, asociațiile profesionale din industria alimentară vor trebui să stabilească Standardele de Calitate ale produselor, în funcție de ramura în care operează (carne și produse din carne, panificație etc). MADR, prin acceptarea acestor standarde, va deveni depozitarul acestora și va fi responsabil cu atribuirea PNC, precum și cu res-pectarea acestor standarde. Producătorul care doreşte obţinerea mărcii naţionale de calitate şi a PNC va depune documentaţia, care se va găsi și pe Internet, la Camera Agricolă locală. Camera Agricolă va verifica conformitatea dosarului și-l va înainta unui Organism de Inspecție și Certificare (OIC), agreat de Ministerul Agriculturii, în vederea certificării informaţiilor transmise. OIC, după efectuarea auditului de certificare la producător, va înainta un raport de evaluare către producător şi către Direcţia de Industrie Alimentară (DIA) din Ministerul Agriculturii, cu rezultatul auditului. Dacă acesta este pozitiv, DIA va înscrie producătorul și produsul pentru care a solicitat PNC în Registrul Naţional al Produselor de Calitate -RNCP şi va da dreptul de folosire a mărcii PNC producătorului, pentru produsul înregistrat. În urma acestei inițiative va fi abrogat și Ordinul 560/2006 care producea pe piața românească o discriminare între producătorii români de preparate din carne și cei europeni, fără nici un avantaj pentru consumatori. „Astfel vom avea standarde de calitate aplicabile tuturor ramurilor industriei alimentare, pentru toţi operatorii interni şi internaţionali, care doresc să facă produse alimentare de calitate. În acest sens, consumatorul va avea de ales între două produse cu acelaşi nume, sigure din punct de vedere sanitar veterinar, dar unul fiind de calitate certificată şi unul neavând această calitate. Sperăm într-o aprobare cât mai rapidă a legii pentru a deveni funcţională şi a contribui la însănătoşirea mediului de afaceri şi a creşterii ofertei produselor alimentare de calitate pe piaţa românească”, mai precizează comunicatul APAR.