Ministerul Culturii vrea să înfiinţeze Institutul Naţional al Filmului (INF), sediul instituţiei urmând a fi în Jilava, pe Şoseaua Sabarului, nr. 2, din judeţulul Ilfov.

INF va avea ca scop colecţionarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului de filme, instituţia putând înfiinţa filiale ale Cinematecii Române în localităţi din ţară în vederea susţinerii culturii cinematografice. Potrivit unui proiect de HG, supus dezbaterii publice, INF va fi o instituţie publică de cultură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii. INF va fi finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi va fi lansat în contextul reorganizării Arhivei Naţionale de Filme – o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei -, ca urmare a comasării prin absorbţie cu Studioul Video Art şi cu Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti, care se desfiinţează. În cadrul Institutul Naţional al Filmului va funcţiona Cinemateca Română şi Laboratorul de Restaurare a Peliculei.

INF va îndeplini funcţia de depozit legal şi voluntar pentru filmele cinematografice de orice gen, pentru materialele primare şi intermediare ale acestora, precum şi pentru alte materiale şi documente privind istoria cinematografiei naţionale şi universale. În vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, Institutul va beneficia de 3% din Fondul cinematografic, în baza unui protocol încheiat cu Centrul Naţional al Cinematografiei.

În administrarea Institutului Naţional al Filmului se află materiale documentare precum: fotografii, afişe, scenarii, partituri muzicale, colecţii de documente şi alte bunuri legate de istoria filmului românesc; cărţi, periodice, reviste din domeniul cinematografic, aparatură tehnică şi alte echipamente, utilaje sau piese de importanţă istorică, documentară, tehnică, materiale primare, intermediare şi copii pozitive ale filmelor străine difuzate sau achiziţionate prin schimburi, dar şi clădirile şi terenul aferent în suprafaţă de 84.559 metri pătraţi, situate aşa cum menționam la începutul articolului, în comuna Jilava, pe Şoseaua Sabarului, la numărul 2.

Tot din administratea Institutului fac parte şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei pentru Arhiva Naţională de Filme. Potrivit proiectului de HG, numărul maxim de posturi al Institutului Naţional al Filmului este de 117.